V krajine pocitov 10

Ahoj, kamaráti!
Polievate, zohrievate, vyživujete? A rastie to?
Martina Jokelová Ťuchová 26.03.2021
V krajine pocitov 10

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Hovoríš o emóciách, ktoré chceme v sebe pestovať, Dobromilka?

Presne tak, Svetlúšik. Pozri, ako podrástla moja vďačnosť. Polievam ju hneď zaránky poďakovaním za dar nového dňa.

Vidím, že sa tvojej vďačnosti krásne darí. Dobromilka, a čo by si mi poradila na vypestovanie odvahy?

Hmm, to musím ešte vyhútať, ale možno ti nejaké rady napíšu aj naši kamaráti do e-mailovej pošty detom@katolickenoviny.sk.

A dovtedy si môžeme posvietiť na jednu zvláštnu emóciu. Neprajeme si ju, no predsa v krajine pocitov jestvuje.

Detskú stranu mi môžete stiahnuť a vytlačiť tu.