Editoriál 1/2023

„Pane, milujem ťa,“ to boli podľa slov svedkov posledné slová, ktoré vyslovil zomierajúci Benedikt XVI. Sú zhrnutím jeho života, pretože po celý čas kráčal s pohľadom upretým na Ježiša. Už deň jeho narodenia a krstu na Bielu sobotu bol znamením, že Pán Boh má s ním osobitný plán. Ustavične hľadal pravdu a jeho biskupské heslo „Spolupracovníci pravdy“ sa stalo jeho celoživotným mottom.
Ivan Šulík 03.01.2023
Editoriál 1/2023

Túžbu poznať Krista si nenechával len pre seba. Delil sa o ňu s ostatnými prostredníctvom svojich diel. Všetkých túžil priviesť ku Kristovi. Lebo kresťanstvo nie je podľa jeho slov idea či nejaká doktrína, ale živá osoba Ježiša Krista. Dokázal pritom prepájať rovinu intelektu a viery.

Hoci to bol intelektuál najvyššieho rangu, vo svojom vnútri zostal obyčajným človekom hlbokej sedliackej bavorskej viery. Práve zachovávanie viery mu naliehavo ležalo na srdci a vyzýva naň aj vo svojom duchovnom testamente.

O Benediktovi XVI. sa hovorí ako zdržanlivom človeku. Pri osobnom stretnutí s  ním som však vnímal niečo celkom iné. Oslovila ma dobrota a nežnosť jeho pohľadu, cítil som skôr nesmiernu úctu a plachosť ako odstup.

Napriek veľkosti ducha zostal skromný, nechcel byť stredobodom pozornosti. Potvrdilo to aj jeho odstúpenie, ktorým dal jednoznačne najavo, že netúži po moci a poctách.

Stiahol sa do úzadia, kde v tichosti odišiel do večného domova uprostred ruchu končiaceho roka. V  deň smrti pápeža Silvestra I., ktorý sa podobne ako on zaslúžil o upevňovanie viery.