Editoriál 11/2019

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Určite sme túto výzvu zachytili na začiatku Pôstneho obdobia, keď sme sa dali poznačiť popolom.
Igor Hanko 12.03.2019
Editoriál 11/2019

Veľkým vzorom v konaní pokánia nám môže byť kráľ Dávid, ale i celé mesto Ninive, ako ho spomína Kniha proroka Jonáša. V oboch prípadoch pokánie a pôst priniesli dobré výsledky. Ninivčania si zachránili život i mesto. Dávid síce život svojho syna nezachránil, ale naučil sa intenzívnejšie vnímať dôsledky svojich hriechov.

Skutočné pokánie privádza človeka k uvedomeniu si podstatných hodnôt i k zmene zmýšľania. Aktívna viera v evanjelium zasa k nasledovaniu Krista vo všetkom. Cieľom pôstu nie je iba odriekanie. Je to prostriedok, ktorý v nás zväčšuje túžbu po Bohu a pripravuje na stretnutie s ním. Predstavuje i prejav zodpovednosti voči nespravodlivostiam a zneužívaniu moci. Pôst nám doslova zošľachťuje dušu i telo (s. 8 – 9).

Pohľad na kresťanské vnímanie pôstu a aktuálnosť askézy nám ponúka aj dominikán Patrik Peter Vnučko. Pôst sám osebe nemá schopnosť očistiť našu dušu od hriechu, ako by niekto očakával. Predsa však existuje určitá forma očisty duše - odpustenie. „Ak odpúšťame, tak si zároveň očisťujeme dušu od vlastnej zloby a nevraživosti“ (s. 12 – 13).

Milí čitatelia, v Pôstnom období častejšie konáme pobožnosť krížovej cesty. Každé zo zastavení nám môže pripomínať situáciu, ktorá sa odohrala i v našom živote. Určite sme už prežili viaceré pády, bolestné stretnutia či zradu. Preto vás pozývame navštíviť obnovenú kalváriu v Banskej Štiavnici (s. 16 – 17). Určite to bude stáť zato.

Vyprosujem vám požehnaný pôst.