Editoriál 13-14/2021

Keď sme vyberali motív veľkonočného pozdravu na tento rok, siahli sme po Krížovej ceste Paula Claudela, ktorú ilustroval akademický maliar Miroslav Cipár. Štrnáste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú hovorí síce o smrti a konci života, jedným dychom však aj o novom živote. Zrejme preto záverečnú scénu stvárnil umelec ako zmŕtvychvstanie, ako nový začiatok.
Ivan Šulík 30.03.2021
Editoriál 13-14/2021

Už viac než rok kráča celé ľudstvo po spoločnej krížovej ceste. Mnohí z nás prežili bolestné utrpenie či už v podobe ťažkej choroby alebo straty najbližších.

Niekedy sa azda poddávame dojmu, že sme padli na dno hlbokej priepasti, z ktorej nedokážeme vstať.

A predsa ako kresťania vieme, že smrť nie je koniec, že tma nie je silnejšia ako svetlo. Sme ľuďmi nádeje, i keď občas upadáme do beznádeje.

Milí naši čitatelia, verím, že práve v týchto neľahkých chvíľach nachádzate povzbudenie aj na stránkach KN, ktoré kolegovia pre vás týždeň čo týždeň tvoria v náročných podmienkach.

Sviatočné dvojčíslo naplnili pútavými témami nielen o udalostiach Veľkej noci z pohľadu teológov a biblistov, ale aj povzbudením od takých osobností, akými sú olympijský víťaz Matej Tóth či výtvarník Lubo Michalko. Som presvedčený, že ich odbornosť, vytrvalosť a optimizmus, ktorými svedčia o Kristovej láske, pomôžu zapáliť svetlo nádeje aj v srdciach iných.

Kresťania vždy preukazovali svoj charakter v skúške utrpení a dnes sme takémuto testu kresťanskej zrelosti podrobovaní všetci. O to viac potrebujeme nádej vzkriesenia, ktorú nám ponúka Kristus.

Buďme ľuďmi nádeje, otvorme sa bez strachu Svetlu, ktoré zvíťazí nad každou temnotou.