Editoriál 14-15/2023

„Máme to za sebou.“ Povedali sme si v redakcii, keď sa nám podarilo dokončiť toto veľkonočné dvojčíslo. Popri bežnej výrobe sme totiž už od začiatku februára pracovali aj na tomto sviatočnom vydaní. Niekedy to bolo náročné, pretože sa ledva začal Pôst a my sme už vyrábali materiály o Veľkej noci.
Ján Lauko 03.04.2023
Editoriál 14-15/2023

Vyžadovalo si to dva rôzne prístupy. A to nielen pri písaní, ale aj v živote samom.

Lebo keď už píšete o význame úkonu umývania nôh (s. 14 – 15), výrobe hostií (s. 4 – 6), jazyku, akým bolo napísané Sväté písmo (s. 22 – 23), alebo sa s celebritami rozprávate o sviatkoch (s. 8 – 9), v duchu sa už tešíte na Veľkú noc.

A pritom ste len na začiatku prežívania Pôstneho obdobia.

Zistil som však, že je to dobré.

S radosťou v srdci sa totiž Pôstne obdobie prežíva nielen ľahšie, ale aj plnohodnotnejšie.

Lepšie si uvedomíte, aký význam majú všetky tie predsavzatia, prečo ich podstupujete. A potom je aj Veľká noc veselšia.

Človek zároveň pochopí, že celý život by sa mal podobať Pôstnemu obdobiu, aby nakoniec, pri jeho osobnej Veľkej noci, zavládla radosť.

Zdá sa to ako ťažká úloha, ale mnohí svätci, ktorí boli takými istými ľuďmi z mäsa a kostí, ako sme my, nám ukazujú, že s Božou pomocou sa to dá zvládnuť.

Inak, zaujímavý tip, kde nasať atmosféru svätcov, je kaplnka vo františkánskom kostole v Prešove. Nachádza sa tam najväčšia zbierka relikvií na Slovensku (s. 24 – 27).

Samozrejme, sviatky sú i o tom ľudskom potešení. Jednak sa tešíme na hostinu – hlavne tí, ktorí si počas Pôstu odriekli maškrty alebo mäso – a tiež na stretnutia s blízkymi.

Verím, že námety na diskusiu vám dá aj toto vydanie Katolíckych novín.