Editoriál 2/2021

Pred 70 rokmi utrpela Cirkev na našom území veľkú krivdu. Vo vykonštruovanom procese bývalá štátna moc odsúdila troch slovenských biskupov naraz, čo v komunistických krajinách nemalo obdobu (strany 16 – 17).
Anna Stankayová 12.01.2021
Editoriál 2/2021

Boli už v pokročilom veku a kruté roky trýznenia za mrežami sa prejavili na ich zdraví, biskup Gojdič v leopoldovskej väznici na následky väznenia aj zomrel. Spoločnosť z mučeníkov urobila zločincov.

Boli to ťažké časy pre veriacich a Cirkev, ktorú chcel režim aj takto umlčať a zlikvidovať. Dúfali však v lepší zajtrajšok. Dnes je situácia iná, no o nič jednoduchšia.

Takmer rok trvajúca pandémia ničí a ohrozuje ľudí rôzneho vzdelania, postavenia, veku. Najmä psychicky. Majú už všetkého dosť, zúfajú a burcujú proti rozhodnutiam. A zo zločincov robia mučeníkov. Je ťažké zostať normálny a nepodľahnúť davu.

Trochu nádeje nám vlieva pápež František, ktorý na nás zároveň v encyklike Laudato si', venovanej starostlivosti o zem a chudobných, apeluje, aby sme nestratili vieru a utužili nádej, že veci sa môžu zmeniť. V duchovnej obnove na stranách 8 – 9 nám ju predstavuje kňaz Dalibor Ondrej.

Pripomína nám aj pápežove minuloročné slová o našom postoji k Bohu, sebe i prírode: „Nezastavili sme sa pred tvojimi výzvami, nepohli nami vojny ani planetárne nespravodlivosti, nepočuli sme volanie chudobných a našej ťažko chorej planéty. Teraz, keď sa nachádzame na rozbúrenom mori, voláme k tebe: Zobuď sa, Pane!”

Je na nás, ako sa v najbližšej dobe zachováme. Aby sme neboli kresťanmi len na papieri pri tohtoročnom sčítaní ľudu, ale aj v skutočnosti (strany 10 - 11).