Editoriál 2/2022

Hľadajme to, čo nás spája a nie čo rozdeľuje. Týmito slovami sa asi najčastejšie charakterizuje cieľ ekumenizmu. Aj my sme sa tematicky tento týždeň zamerali na túto myšlienku, keďže od 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Ján Lauko 11.01.2022
Editoriál 2/2022

Píšeme napríklad o tom, ako vyzerá pastorácia v nábožensky miešanej Banskobystrickej diecéze. Z  rozhovoru s  dekanom Gabrielom Brendzom sa dozviete zaujímavé svedectvá jednoty zo súčasnosti i z minulosti (s. 4 – 5). Osobitnou témou ekumenického života sú miešané manželstvá.

Gabriela Némethová, ktorá pochádza z Gemera, sa tiež narodila do rodiny, kde otec bol evanjelik a mama katolíčka. Priblížila, ako to u nich vyzeralo, keď prišlo na otázku vierovyznania (s. 8). Poznáme však aj miesta, kde sa zoči-voči ľudskej krehkosti rozdielnosť vierovyznaní vytráca – nemocnice.

Tam do popredia vystupuje slúžiaca láska podľa vzoru Ježiša Krista. Okrem lekárov a zdravotníkov ju predstavujú i duchovní, ktorí sa snažia liečiť pacientovu dušu. Sú medzi nimi katolícki i evanjelickí kňazi. „Konfesijná príslušnosť v kritickej situácii absolútne nezohráva dôležitú úlohu.

Pána Ježiša Krista máme predsa jedného,“ hovorí evanjelický kňaz Ivan Lukáč pôsobiaci v bratislavskej ružinovskej nemocnici (s. 6 – 7). Hľadať to, čo nás spája – toto by nás nemalo viesť iba pri ekumenizme.

Aj v našom každodennom živote sa môžeme riadiť týmto heslom. A robiť všetko preto, aby to nebolo iba heslo. Ekumenické úsilie nám ukazuje, že to môže fungovať.