Editoriál 24/2023

Sľubujem vernosť v dobrom aj v zlom. Týmito slovami manželia pri sobáši vyjadrujú bezhraničnú lásku svojmu partnerovi. Myslím, že tento sľub sa dá preniesť aj na vzťah rodičov k svojim deťom. I tam nastanú dobré a zlé situácie, ktoré si vyžadujú prístup lásky. Od maličkostí, keď ani na dvadsiatykrát neuposlúchnu a neupracú si hračky, až po moment, keď sa od lekára dozviete niečo nepriaznivé o ich zdraví.
Ján Lauko 13.06.2023
Editoriál 24/2023

V  týchto momentoch je rodičovská láska opora a zároveň uzdravujúca sila. Možno nedokáže hneď napraviť fyzické zdravie, ale zahojí rany na duši, na ktoré efektívnejší liek ani neexistuje.

A s Božím vkladom dokáže mať aj zázračné účinky. V tomto vydaní Katolíckych novín sme sa pri príležitosti Dňa otcov rozhodli pozrieť na rodičovskú lásku z ich pohľadu.

Azda nám to mamičky odpustia. Dar otcovstva sme sa snažili uchopiť zo stránky biologického rodičovstva – pekný príbeh o rodine Ondrušovcov (s. 6 – 7) – i z perspektívy tých, ktorí sú našimi duchovnými otcami.

Aj kňazi majú totiž otcovské úlohy, keď vedú svoje ovečky na ceste k Bohu. Niektorí sa, žiaľ, tejto otcovskej role spreneverili, ale verím, že väčšina k svojmu duchovnému otcovstvu pristupuje zodpovedne.

Príbehy kňazov Stanislava Lugowského (s. 16 – 17) či Tomáša Halíka (s. 4 – 5) naznačujú odlišné spôsoby, ako úlohu duchovného otca poňať, no oba prinášajú ovocie do Božej záhrady.

A tak, aj keď my biologickí otcovia máme možno k výchove odlišné prístupy, naším spoločným cieľom by malo byť privádzať svoje ratolesti láskou k Bohu a blížnym.