Editoriál 25/2019

Jún by sme mohli nazvať aj mesiacom mladých. Hneď v prvý deň tohto mesiaca si každoročne pripomíname Deň detí. Na konci mesiaca zasa mladí dostávajú ohodnotenie svojho úsilia za uplynulý školský rok v podobne vysvedčení. No a tento rok k udalostiam spojených s mládežou môžeme zaradiť aj vydanie slovenského prekladu exhortácie Christus Vivit (s. 16 – 17).
Ján Lauko 18.06.2019
Editoriál 25/2019

Pápež František v tomto dokument povzbudzuje mladú generáciu rozširovať svoje horizonty. Takáto výzva od muža, ktorý má 82 rokov, by zo strany mladých v mnohých prípadoch skončila uštipačnou poznámkou, že sa má radšej starať o to, aby si nezabudol zobrať lieky. Pápež František je však svojimi názormi, činmi a snami napriek pokročilému veku inšpiráciou naprieč celou spoločnosťou. Veď kto z nás by napríklad chcel ísť povzbudzovať ľudí do Iraku (s. 6) alebo na miesta postihnuté zemetraseniami (s. 5).

Je potešujúce, že mnohí mladí reagujú na pápežove výzvy. Napríklad chlapci, ktorí sa rozhodli obetovať svoj život službe Bohu a prijali kňazské svätenie (s. 2 – 3, 18). Vo svete, ktorý nie je pre kňazov zrovna dvakrát zhovievavý, sa táto obeta cení o to viac. Aby v úsilí byť dobrými pastiermi boli úspešní, potrebujú aj pomoc nás veriacich. Nestačí im na faru doniesť vajíčka, mäso zo zabíjačky či príspevok do zvončeka. Pomôže im najmä modlitba a pocit prijatia, aby napriek sľubu čistoty vedeli, že nie sú sami.

Iným príkladom, keď si mladí rozširujú horizonty, je 21-ročná Zuzana Kováčiková, ktorá maľuje ornáty (s. 10 – 11). Kňazi v nich slúžia sväté omše nielen na Slovenku, ale dokonca i v Južnom Sudáne. Verím, že v týchto KN nájdete i ďalšie inšpirácie, vďaka ktorým rozšírite svoje horizonty.