Editoriál 27/2021

Nájsť v týchto mesiacoch v mediálnom priestore nejaké pozitívne správy je ako hľadať ihlu v kope sena. Hodilo by sa, keby k nám prišli novodobí Cyril a Metod, ktorí našim predkom pred vyše 1100 rokmi ponúkli evanjelium – tú najkrajšiu správu zo všetkých.
Ján Lauko 06.07.2021
Editoriál 27/2021

Táto správa je tu s nami dodnes, len akoby sme ju niekedy pozabudli posúvať ďalej. Pritom samo evanjelium nás pozýva, aby sme si dobrú zvesť nenechali iba pre seba, ale delili sa o ňu so svojím okolím (s. 8 – 9).

Aj v Katolíckych novinách sa vám snažíme ponúkať radostnú zvesť, respektíve cestu, ako sa k tejto dobrej správe dostať. Rozumieme, že nie vždy sa s každým článkom viete stotožniť, že na niektoré veci máte odlišný pohľad. Verte však, že naším úmyslom je ponúknuť ten názor, ten pohľad, tú cestu, ktorá vedie ku Kristovi – skutočnej radosti.

V tomto vydaní vám prinášame niekoľko príbehov, ktorých protagonisti šírili radostnú zvesť, aj keď s tým boli spojené ťažkosti. Pri príležitosti stého výročia narodenia biskupa Petra Dubovského sme si túto veľkú osobnosť tajnej Cirkvi na Slovensku pripomenuli spomienkami historika Františka Neupauera a jezuitu Jána Ďuricu (s. 16 – 17).

Zaujímavým čítaním je aj skúsenosť Ireny Kolníkovej, ktorá sa spolu s ďalšími farníčkami v čase nástupu totality odvážne postavila za svojho farára, keď ho komunisti chceli odvliecť (s. 12 – 13).

Neoblomnú túžbu po šírení dobrej zvesti preukázal i nepočujúci kórejský kňaz Benedict Park Min Seo, ktorého ani hendikep nezastavil v ohlasovaní evanjelia (s. 19).

Prajem príjemné čítanie.