Editoriál 30/2023

Noviny, ktoré držíte v  rukách, majú dátum nedele 30. júla. To znamená, že už o niekoľko chvíľ sa začnú Svetové dni mládeže v Lisabone. Do najomladenejšej metropoly na svete zavíta aj pápež František. Svoj batoh pútnika má zbalený, je pripravený vydať sa na cestu. A všetkých mladých vyzýva vstať, ponáhľať sa, rozhýbať dušu i telo, ísť pomáhať a slúžiť.
Zuzana Artimová 25.07.2023
Editoriál 30/2023

Podľa vzoru Márie, ktorá sa rýchlym krokom vybrala za Alžbetou. „Pánova matka je vzorom mladých ľudí v pohybe, nie nehybne sediacich pred zrkadlom a rozjímajúcich nad vlastným obrazom alebo ,uväznených‘ v sociálnych sieťach. Je úplne zameraná navonok,“ píše Svätý Otec v posolstve.

A pápež ďalej zdôrazňuje: „Mária vstane a dá sa do pohybu, pretože si je istá, že Boží plán je pre jej život tým najlepším možným plánom. Stáva sa Božím chrámom, obrazom Cirkvi na ceste; Cirkvi, ktorá vychádza a dáva sa do služby; Cirkvi, nositeľky dobrej zvesti.“

O  Svetových dňoch mládeže sme sa porozprávali s  kňazom Pavlom Reiselom, členom slovenského organizačného tímu. Vysvetľuje mariánsky kontext tohto podujatia, ale dáva aj dobré rady pútnikom (s. 18 – 19).

Mladí ľudia majú v Cirkvi svoje pevné miesto, ale potrebujú mať inšpiráciu a vidieť horlivý príklad: že kňazi, rehoľníci i generačne starší laici svoju vieru skutočne žijú; že Ježiš pre nich nie je formalita a Cirkev nie je ani historická, ani štatistická záležitosť (s. 3, 4 – 5, 8, 12 – 13). A  potrebujú aj požehnanie. Svätý Otec im ho dáva: „Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“