Editoriál 39/2019

Kresťania na Slovensku v posledných dňoch žili Národným pochodom za život.
Ján Lauko 24.09.2019
Editoriál 39/2019


Kresťania na Slovensku v posledných dňoch žili Národným pochodom za život. Venujeme sa mu aj my v Katolíckych novinách na stranách 3, 16 a 17. Téma pochodu sa sústredila najmä na ochranu nenarodených detí. Je smutné, že počatie dieťaťa niektorí považujú iba za ťarchu, ktorá ich oberá o pohodlie. Pritom ide o najkrajší dar, po ktorom túžia mnohé bezdetné páry.

Na druhej strane je potešujúce, že počet vykonaných potratov klesá, za čo môžeme ďakovať najmä organizáciám, ktoré pomáhajú ženám s nečakaným tehotenstvom. Jednou z takých je i Poradňa Alexis. „Situácie, v ktorých sa ocitajú naše klientky, sú mnohokrát náročné a zdajú sa neriešiteľné. Ja som však presvedčená, že všetko sa dá vyriešiť. Jedine interrupcia sa nedá vyriešiť. To je koniec, ktorý sa nedá zmeniť,“ hovorí výstižne poradkyňa Katarína Winterová (strana 4).

Ako viackrát zaznelo na pochode, sme za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Netreba preto zabúdať ani na problémy, ktoré človeka ohrozujú i v priebehu života. Napríklad mnohé slovenské rodiny trápi alkoholizmus, ktorý ich oberá o milovaného člena či dokonca členov. Táto téma je v našej spoločnosti často bagatelizovaná, pritom sa bytostne dotýka viac či menej každej rodiny. Treba si uvedomiť, že i pomoc závislým spadá pod ochranu života, a teda je aj naším kresťanským poslaním.

Verím, že na stránkach týchto Katolíckych novín nájdete viaceré inšpirujúce články, ktoré vás povzbudia krásou života a presvedčia o potrebe chrániť ho.