Editoriál 39/2023

Aktuálne vydanie Katolíckych novín sa venuje náročnej téme. Ani jej spracovanie nebolo úplne jednoduché, ale myslím si, že je to záležitosť, o ktorej treba hovoriť a písať. Aj vzhľadom na súčasné nálady v spoločnosti – i v tej veriacej.
Ján Lauko 26.09.2023
Editoriál 39/2023

Nechceme rozvíriť debatu o právach, ktoré si sexuálne menšiny nárokujú. Ani nejdeme polemizovať o cirkevnom učení o homosexuáloch a ostatných menšinách. Práve naopak. Hľadáme odpoveď na to, aký postoj by sme ako kresťania mali k týmto ľuďom zaujať.

Lebo určite nie je kresťanské hovoriť o nich ako o nejakej chorej zberbe, čo neraz počujem. Pretože to je jazyk nenávisti. Pred rokom sme v Bratislave na Zámockej videli, aké dôsledky môže mať takéto vnímanie. Samozrejme, platí to aj z druhej strany.

No my, ako veriaci ľudia, nasledovníci Ježiša Krista, by sme mali šíriť lásku a prijatie, nie hnev a strach. A tak aj týmto číslom KN chceme vám, čitateľom, pomôcť v tom, ako sa postaviť k téme sexuálnych menšín, aby sme mohli hovoriť o láskavom prístupe.

Ponúkame rozhovor s  gréckokatolíckym kňazom, ktorý sa pastorácii homosexuálne cítiacich venuje vyše dvadsať rokov (s. 4 – 6), svedectvo človeka, ktorý prežíva svoju inakosť v rámci svojej rodiny (s. 16 – 17), slová pápeža Františka na tému sexuálnych menšín (s. 8) a tiež duchovnú obnovu, ktorá pripomína, že Boh zo svojej lásky nikoho nevyčleňuje (s. 12 – 13).

Verím, že vás toto vydanie KN skôr povzbudí, ako nahnevá či znervózni. Verím, že nám všetkým ide o to, aby sme sa k tejto téme postavili skutočne kresťansky.