Editoriál 42/2020

Ako motto Misijnej nedele, ktorú tento rok slávime 18. októbra, pápež František vybral citát z Knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Otázkou však je, ako toto pozvanie uskutočniť, keď nás pandémia koronavírusu a nové sprísnené opatrenia pripútali doma, len s minimálnym sociálnym kontaktom s okolím.
Lenka Vatrtová 13.10.2020
Editoriál 42/2020

Na vycestovanie do rozvojových krajín či dobrovoľníctvo v rôznych organizáciách či zdravotníckych zariadeniach môžeme pri aktuálnej situácii zabudnúť.

Našťastie existuje viacero foriem misionárskej spirituality. Peter Dušička na stranách 8 a 9 vysvetľuje ich špecifiká na základe exhortácií pápeža Františka. Jednou z nich je aj objavenie radosti z evanjelia spojené s vychádzaním zo seba samého. Skvelé je, že to môžeme uskutočniť v našom bežnom, každodennom živote – v rodine, práci či v škole.

Presunutie svätých omší z chrámov do virtuálneho online priestoru by mohlo totiž u mnohých spôsobiť „ochladnutie“ viery. Preto si skúsme slová Svätého Otca vziať k srdcu a žiť misijné povolanie aj doma.

Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi. Skúsme byť menej sebeckí, viac pomáhať svojim najbližším – možno aj s tým, čo robíme neradi – a nereagovať podráždene (aj keď to môže byť v týchto dňoch náročné), jednoducho – vyjsť zo seba. Radosť z evanjelia sa dá zase objaviť spoločnou modlitbou alebo čítaním Svätého písma, keďže jej základom je živý vzťah s Ježišom.

Ako hovorí pápež František: „Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom.“ Buďme teda aj my misionármi, ktorí žijú živú vieru a milujú blížneho tam, kde práve sú.