Editoriál 44/2022

Svätí patria do nášho života. Koľkokrát sa vám už stalo, že ste sa na niektorého z nich obrátili s prosbou o pomoc? Práve prvý november patrí sviatku Všetkých svätých.
Miroslava Gromanová 01.11.2022
Editoriál 44/2022

Aj my si chceme spolu s vami prostredníctvom Katolíckych novín pripomenúť orodovníkov v nebi, ktorí môžu byť aj našimi vzormi. Preto sme sa osobností pýtali, ku ktorým nebeským ochrancom majú blízko. Na nasledujúci deň druhého novembra si spomíname na všetkých zosnulých.

Smrť je súčasťou života a jej bránami prejdeme všetci. V rozhovore páter Michal Zamkovský citlivo rozoberá túto tému. Určite zaujme aj reportáž (s. 7) o krypte, kde len nedávno pochovali zosnulého kardinála Jozefa Tomka. Ale aj o tom, čo všetko sa ukrýva pod oltárom Katedrály svätej Alžbety v Košiciach.

Mnohých svätých ani nepoznáme, no pritom sa zaslúžili o niečo jedinečné. Často bol výnimočný celý ich život – pre lásku k Bohu a Cirkvi veľa obetovali a svojmu povolaniu zostali verní až do konca. Podobne ako mnohonásobne obdarovaný svätý Karol Boromejský.

Väčšinou si však spájame prvé dva novembrové dni a ľudovo im inak nepovieme ako Dušičky. Pri hroboch spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú s nami. Spomínať len však nestačí.

Dôležitá je modlitba. Cintoríny majú večer svoju neopakovateľnú atmosféru. Z  ponurých miest sa stávajú majáky nádeje. Stovky žiariacich sviečok nám pripomínajú, že smrťou sa pozemský život nekončí. Svetlom je zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý čaká na každého z nás vo večnosti.