Editoriál 45/2021

Posledné mesiace sú náročné. Toľko pohádaných ľudí a také rozdelenie, aké v súčasnosti panuje v spoločnosti, si moja miléniová generácia nepamätá. Prečo je to tak? Podľa môjho názoru je za tým absencia lásky. Táto dôležitá súčasť života nám dnes nesmierne chýba. V dôsledku jej nedostatku máme často problém rozlíšiť, čo je skutočne láska a čo sa na ňu iba hrá. Skutočná láska nebude nikdy haniť žiaden život – ani ten nenarodený, ani ten, ktorý je na sklonku svojej životnosti, a ani ten, ktorý by viacerí radšej vymazali z tohto sveta. Skutočná láska nebude huckať ľudí proti sebe, nebude ich viesť k záhube, ani ich nespravodlivo prenasledovať.
Ján Lauko 09.11.2021
Editoriál 45/2021

Možno na tomto mieste stojí za to pripomenúť známe slová apoštola Pavla z Listu Korinťanom, ktoré často zaznievajú na sobášoch, teda tam, kde sa oslavuje láska: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.“

Láska, našťastie, nevymizla. Stále je prítomná, len nie je v žiare reflektorov. Kňaz Peter Gombita ju nachádza napríklad v službe núdznym a chudobným (s. 10 – 11). A vidno ju aj v starostlivosti zdravotníkov, ktorí lásku najmä teraz potrebujú opätovať. Napríklad aj spoločenským ocenením ich nenahraditeľných zásluh (s. 12).

A ak sa chcete k prejavom lásky inšpirovať nejakým svätcom, skúste napríklad nám veľmi blízkou svätou Alžbetou Uhorskou, ktorá ku konaniu dobra motivuje aj ľudí z farnosti Beluša (s. 16 – 17). Verím, že i na ďalších stranách týchto KN nájdete niečo, z čoho vás osloví láska.