Editoriál 45/2022

Chudobný by som bol, keby som nemohol ani len sľúbiť, hovorieval nám otec, keď sme o niečo prosíkali. Že často zostalo len pri tých sľuboch, bolo už druhoradé. Nejako podobne to funguje aj v našich životoch. Tiež si možno pri Misijnej nedeli či v predvianočnom období vstupujeme do svedomia a myslíme na to, ako sa o čosi viac podeliť. No po emocionálnom vytriezvení to hneď aj mnohokrát zavrhneme. Veď účty, poplatky a k tomu drahota.
Anna Stankayová 08.11.2022
Editoriál 45/2022

Nie je to však len o peniazoch. V dnešnom svete (aj tom internetovom) plnom agresie, nenávisti a rozdelenia spoločnosti sa musíme deliť najmä o lásku a pokoj. Svoje o tom vedela i malá ceruzka v Božích rukách, ako sama seba nazývala Matka Tereza.

Často hovorila práve o západnej civilizácii ako o chudobnej – materiálne zabezpečenej, no chudobnej na lásku. „Toto je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby si ty mohol žiť, ako chceš,“ opakovala v boji proti potratom (s. 14 – 15).

Na križovatke dnes však nestojí len spoločnosť, ale aj Cirkev. Jej smerovanie načrtáva aj práve prebiehajúca synoda. Generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie Piero Coda o nej pre Katolícke noviny hovorí ako o prorockej.

„Kráča smerom k tomu, aby sa polarizácie nerozrieďovali, ale aby sa pochopil hlboký význam toho, čo sa za nimi skrýva.“ Ide o novú cestu, na ktorej evanjeliovú tradíciu osvetľujeme novým spôsobom (s. 4 – 5).

Prajem nám teda, aby sme delili a lámali svoj chlieb. No najmä chlieb lásky, porozumenia, mieru, zdravých hodnôt a tolerancie.