Editoriál 47/2022

Najnovšie vydanie Katolíckych novín sa venuje liturgickému priestoru. Táto téma dokáže niekedy vyvolať veľa vášní. Pri návrhu nového kostola sa totiž nie vždy zladia predstavy architekta, farára a veriacich. Rozpory sa však môžu objaviť už len pri tom, kde dať v chráme akú kyticu.
Ján Lauko 22.11.2022
Editoriál 47/2022

To, že ako liturgický priestor vyzerá, nie je každému jedno, dokazujú aj odozvy v rámci aktuálnej synody o synodalite. Ľudia v nej riešili i túto stránku a podľa profesora architektúry a absolventa teológie Jozefa Hlinického je to dobrý znak (s. 14 – 15).

Výzor liturgického priestoru však nemá byť o tom, aby sme si uspokojili vlastné predstavy, ale aby sa každý, kto do kostola príde, cítil ako v dome svojho Otca. Zdôrazňuje to aj výtvarník Ľubomír Michalko (s. 3 a 8). Na to je niekedy potrebné potlačiť svoje ego a túžbu po osobnom úspechu (s. 4 – 5).

To môže byť výzva aj do nadchádzajúceho Adventu, keď budeme pripravovať svoje srdcia i domácnosti na príchod Ježiša. Podobne ako pri liturgických priestoroch, ani v tomto prípade nezabúdajme na to, čo je podstatné. Umyté okná a upratané izby sú fajn, ale naplňme ich aj láskou. Inak v nich Ježiš bude chýbať.

Adventom sa začína nový liturgický rok, a tým prichádza aj k zmene na pozícii autora homílií v našej prílohe Deň Pána. Ďakujeme Martinovi Kramarovi, ktorý si popri všetkých povinnostiach našiel čas, aby vás duchovným slovom sprevádzal celý uplynulý cirkevný rok.

A zároveň sa tešíme na povzbudenia Ľubomíra Gregu, niekdajšieho špirituála v badínskom a nitrianskom seminári a dnes farára v Opatovciach nad Nitrou.