Editoriál 6/2023

Dá sa na chorobu pripraviť? Ťažko, najmä keď príde náhle a nečakane. Nevyhýba sa starým ani mladým. A hoci nás možno na začiatku premôže hnev, smútok či strach a beznádej, predsa nás môže v istom zmysle aj posilniť.
Anna Stankayová 07.02.2023
Editoriál 6/2023

Je len na nás, ktorú možnosť si zvolíme. Či sa nášmu údelu poddáme, alebo ho prijmeme. Či sa Boha budeme s výčitkami pýtať, prečo to dopustil, alebo pustíme opraty svojho života a s dôverou mu povieme: „Nech sa stane tvoja vôľa.“

Rovnako je to aj tvrdá skúška našej viery. Niekto sa od Boha oddiali, iný sa, naopak, k nemu primkne. No nech by boli naše vyhliadky na (ne)uzdravenie akékoľvek, s Bohom to ide ozaj ľahšie. Povzbudzuje nás v tom aj kňaz Jozef Bagin, hoci neraz stál na prahu života a smrti.

„Modlitba má nesmiernu silu. To nie je len konštatovanie kňaza, to je krásna realita môjho života,“ hovorí na stranách 4 – 5. Aj ten najťažší údel sa dá zvládnuť ľahšie, keď naň trpiaci nie je sám.

V Hospici u Bernadetky v Nitre síce na uzdravenie či zlepšenie zdravotného stavu nik nečaká, no pacienti do večnosti odchádzajú krajšie. Nikto z nich totiž nezomiera osamelý (strany 6 – 7).

Veľké srdce, empatia, ľudskosť i obetavosť. Tak opisujú vlastnosti Michala Tináka, ktorý je s nemocnicou milosrdných bratov spojený už 33 rokov.

„Každý kríž, ktorý tam človeka postretol, mal inú podobu,“ vníma roky prežité medzi pacientmi i lekármi (strany 16 – 17). Odovzdajme naše kríže Bohu. Nie s očakávaním, aby sme sa ich zbavili, ale aby sa nám ľahšie niesli.