Nezmeň sa

Jordan B. Peterson, profesor psychológie a svetový rečník, napísal: „Nato, aby ste sa zmenili, musí časť z vás zahynúť.“ Pravdivosť tohto výroku sme si už vo svojom živote potvrdili asi všetci. Aj v prípade pozitívnej či negatívnej premeny. Kým pri prvej išlo o chcené „zahynutie“, pri druhej sme to možno z ľahostajnosti či pre „iný cieľ“ radšej prehliadli. Tak či onak – v oboch prípadoch v nás čosi zahynulo.
Jozef Kozák 31.10.2023
Nezmeň sa

Po tieto dni mi v mysli silno rezonujú slová nuncia Nicolu Girasoliho, ktoré povedal pri biskupskej vysviacke v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule: „Monsignor František, prosím ťa len o jedno: nezmeň sa. Zostaň vždy tým, kým si, so svojím pastoračným nadšením a apoštolským dynamizmom.“

V tých slovách je nielen múdrosť, láska a starostlivosť nuncia, ale aj ocenenie doterajších premien v živote nového biskupa. A nejde len o jeho intelektuálny rast, ale zvlášť o duchovný a ľudský. Pretavený v oslovujúcu biskupovu radosť, vyžarujúcu z jeho usmievavej tváre.

Práve evanjeliová radosť je to, čo dnes najviac potrebujeme. Veď ako to ktosi skonštatoval na sociálnej sieti – my kresťania katolíci vieme často povedať, proti komu a čomu sme. Ale habkáme, keď máme hovoriť o tom, čo naša viera a kresťanské náboženstvo ponúka.

To, čo v mnohých v nás, žiaľ, zahynulo, je radosť. Zmenili, „zjedli“ nás bolesti, starosti, slabosti a vzťahy. Ako teda vrátiť to dobré, čo v nás zahynulo?

Povzbuďme sa slovami svätej Kataríny Sienskej: „Nijakú čnosť ani Božiu milosť nemožno získať bez blížneho a bez jeho chýb. No koreňom a dôvodom všetkého je vzťah k Bohu.“