Dôstojnosť verzus bláznovstvo

Keď pred štyrmi rokmi Vatikán zverejnil encykliku Fratelli tutti, pamätám si diskusie ohľadom vojny, ktorú tam pápež zásadne odmietol.
Martin Kramara 16.04.2024
Dôstojnosť verzus bláznovstvo

Dokonca vyhlásil za neaktuálny aj koncept takzvanej spravodlivej vojny podmienenej prísnymi kritériami. „Nikdy viac vojnu!“ znelo jasné posolstvo. Prekvapila ma radikálnosť vykričaná z úst Svätého Otca k odmietnutiu bláznovstva vojny. No ešte oveľa väčšie prekvapenie a sklamanie sa ma zmocnilo, keď onedlho nato vypukla vojna na Ukrajine.

Minulý týždeň vo Vatikáne vyšlo vyhlásenie Dignitas infinita, Nekonečná dôstojnosť. Veľmi zrozumiteľné, (nielen) na základe katolíckej viery objasnené učenie o bezpodmienečnej dôstojnosti človeka. A s tým spojené pojmy, ktoré dôstojnosti protirečia. Chudoba, vojna, utrpenie migrantov, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie, násilie na ženách, potrat, náhradné materstvo, eutanázia a asistovaná samovražda, skartovanie hendikepovaných, teória gender, zmena pohlavia, digitálne násilie.

Tentoraz prešli iba tri dni a  Európsky parlament vydal uznesenie, ktorým plánuje zakotviť právo na potrat v Charte základných práv EÚ. Šialenstvo! Nenapadá mi iný, priliehavejší termín. Viem, že ľudia budú vždy schopní vytiahnuť „racionálne“ argumenty ako na podporu vojny, tak potratov. No nevládzem tieto argumenty vnímať inak než v duchu Chestertonovho: „Šialenec nie je niekto, kto stratil rozum, ale niekto, kto stratil všetko okrem rozumu!“

Vďaka patrí pápežovi a Cirkvi za snahu o zachovanie skutočne zdravého rozumu. A v tomto duchu môžem prečítanie si Dignitas infinita len odporúčať!