Zlo na stromoch ľudského srdca

Začlenenie práva na potrat ako nového ľudského práva do Charty základných práv Európskej únie je výzva Európskeho parlamentu vyslaná štátom Únie vo štvrtok 11. apríla.
Marek Šmid 16.04.2024
Zlo na stromoch ľudského srdca

Krátky čas predtým sa diskutovalo, či nedávne podobné rozhodnutie francúzskeho parlamentu môže na európskej právnej úrovni ovplyvniť takúto právnu úpravu aj v iných krajinách. Áno, väčšina poslancov Európskeho parlamentu o to teraz žiada.

V nedeľu sme sa zároveň dozvedeli ďalšiu znepokojujúcu správu – Irán zaútočil na Izrael. Ten ihneď ohlásil tvrdý odvetný protiúder, napokon v rámci medzinárodných pravidiel. Aká bude táto odveta a potom právo na odvetu odviet? Pápež František pri nedávnom Urbi et orbi hovoril mimoriadne dôrazne o tom, kde všade sú vojny, a žiadal ich okamžite zastaviť.

Možno porovnať tieto celkom odlišné udalosti – právo na potrat ako nové ľudské právo spochybňujúce právo na život a slobodu svedomia a vojenský konflikt? Určite áno, u oboch ide o život. A všetky útoky a odvety, ale aj všetky spochybnenia práva na život a slobodné svedomie sú ovocím zmätku, rodiacim sa na zlých stromoch v ľudskom srdci.

Nespochybňovať právo na život a na slobodu svedomia, nezasahovať do týchto vecí z úrovne Únie je rovnako dôležité ako chrániť právo na život v mieri a ukončiť vojny. Samozrejme, rovnako právo na život a zdravie dieťaťa i život a zdravie ženy; to predsa nikto nikde nepopiera.

Tak o čo ide, kto potrebuje novú nerovnováhu vnútri i navonok? Zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky...