Slovensko prestáva byť kresťanskou krajinou

Kresťan sa pozná podľa živej viery v Boha, dodržiavania Desatora, absolvovania sviatostí, prahnutia po daroch Ducha Svätého, bezhraničnej lásky k blížnym, úcty k prírode a všetkému živému. Nie podľa rečí, ale žitím. Biblia nie je len náboženská kniha, ale aj návod na správny spôsob života, brúsenie charakteru.
Viliam Dobiáš 09.04.2024
Slovensko prestáva byť kresťanskou krajinou

V kresťanskej krajine sú vrcholoví predstavitelia príkladom kresťanských čností a ľudia sa snažia pripodobniť tým najvyšším a zároveň najlepším. Politika v najširšom zmysle slova, ktorá vyhrala voľbu prezidenta, má reprezentantov na najvyšších miestach vzdialených od všetkého kresťanského. Otravujú ovzdušie nepriateľstvom, drzosťou, agresivitou voči novinárom, vedcom, sudcom, pohŕdaním a  ponižovaním žien a politických oponentov. Žijú v zatuchline minulosti.

Biblia pranieruje farizejstvo ako odstrašujúci príklad rozporu medzi proklamovanými zásadami a skutočným životom. Keď nemôžeme veriť politikom vydávajúcim sa za kresťanov imitáciu viery, ako im môžeme veriť pri omieľaní fráz o pokoji, sociálnych istotách, mieri, vlastenectve. Sú to prázdne nádoby, z ktorých vypadávajú slová bez obsahu.

Pýtam sa, akí kresťania sú tí, čo im veria. Nevidia, nechcú vidieť nenávisť, lži, pohŕdanie. Ako sa správajú teraz k tým druhým, tak sa po čase budú správať voči voličom prezidenta pochádzajúceho z prostredia nevraživosti.

Pekne prosím tých, ktorí sú dnes „tí druhí“, aby sme neprestali byť praktizujúcimi kresťanmi dôsledne dodržiavajúcimi pravidlá. Momentálne je nás len o trochu menej, ale úctivým prístupom a vzorným príkladom bez povyšovania môžeme preklopiť váhy na stranu lásky, pokoja a rešpektu. Pán Boh nám pomáhaj.