To podstatné pre spravodlivosť

Čo môžeme urobiť, aby bolo na svete viac spravodlivosti? Je nespočet spôsobov, ako sa angažovať. Fandím každému, kto v malej či veľkej konkrétnej oblasti nášho sveta urobí, čo je v jeho silách, aby tam vniesol viac spravodlivosti.
Martin Kramara 24.10.2023
To podstatné pre spravodlivosť

Evanjelium minulej nedele nám vyrozprávalo príbeh o daňovej minci. Farizeji a herodiáni sa pokúsili pripraviť Kristovi pascu. „Máme platiť cisárovi daň alebo nie?“

A teraz buď múdry! Teraz povedz, čo je skutočne spravodlivé! Hľadal som na internete, ako vyzerajú mince, ktoré sa zachovali z čias cisára Tibéria. Je ich viac druhov. Ich spoločnou črtou je zobrazenie Tibériovej hlavy a nápis o jeho božskom pôvode.

Keď sa Kristus pýtal okolostojacich na to, čí je na minci obraz a nápis, pýtal sa slovami, ktoré v ušiach poslucháčov rezonovali. Boli totiž alúziou na Knihu Genezis, kde sa píše o stvorení človeka. A všetci poslucháči ten text veľmi dobre poznali.

Boh totiž Adama a Evu na svoj obraz stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Inými slovami: „A vy ste čí obraz? No predsa Boží! Nuž teda, dajte cisárovi, ktorý sa chvastá božským pôvodom, čo je cisárovo, a  Bohu, čo je Božie!“

Pýtali sa na peniaze, mysleli si, že Ježiša nachytajú. Ale v odpovedi prišlo omnoho viac. A zásadnejšie. V jadre otázky a aj v jadre spravodlivosti nejde iba o peniaze. Základom spravodlivosti je, že my sami celí patríme Bohu.

Čo teda najviac môže Cirkev urobiť pre spravodlivosť? Pomôcť človeku spoznať Boha a vstúpiť do autentického vzťahu s ním. Lebo keď toto bude „na poriadku“, aj všetko ostatné si svoj poriadok nájde.