Členov Gotickej cesty ocenenie zaväzuje

Združenie Gotická cesta bolo 3. septembra ocenené Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 za „dlhodobé aktivity v oblasti obnovy a propagácie sakrálneho kultúrneho dedičstva v regióne Gemera“. Viac o združení, jeho cieľoch i plánoch prezradil člen združenie Gotická cesta Michal Kiča (31). 
Mária Bilá 28.09.2019
Členov Gotickej cesty ocenenie zaväzuje

Dobrovoľníci sprevádzajú návštevníkov v evanjelickom kostole v Štítniku. Snímka: archív Gotickej cesty

Čo pre vás ocenenie v kategórii „akcia – podujatie – dlhodobé projekty“ znamená?
Keď sme sa o nominácii dozvedeli, ostali sme skutočne veľmi prekvapení.

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá je najprestížnejším ocenením v oblasti pamiatkovej starostlivosti a múzejníctva na Slovensku.

Hoci pôsobíme čisto dobrovoľnícky a nie sme z „fachu“, získali sme ocenenie určené pre profesionálov. Takéto ocenenie skrátka zaväzuje.

Čo myslíte, prečo prišla cena práve v tomto čase? 
Pôsobíme najmä na gemerskej časti Gotickej cesty. Aj keď ide o menej známy až zaznávaný región, veríme, že teraz sa situácia obracia a Gemer získava atraktivitu podobne ako Banská Štiavnica.

Za dverami mnohých gemerských kostolov čakajú na návštevníkov hotové poklady. Snímka: archív Gotickej cesty

Aj naše každoročné podujatie Gotická cesta otvorená, počas ktorého sprístupňujeme pre turistov inak ťažko dostupné sakrálne pamiatky, sa dostalo do povedomia záujemcov. Napokon, záujem rastie z roka na rok, čo nás veľmi teší.

Združenie Gotická cesta funguje od roku 1996; vedeli by ste stručne zrekapitulovať, akou cestou si za ten čas prešla? 
Dnes pôsobíme už ako štvrtá generácia dobrovoľníkov a je nás stále viac. Najdôležitejšie je, čo sa podarilo. Máme podrobne zmapované desiatky vzácnych chrámov na Gemeri.

Pre turistov sme pripravili mapy a materiály s jednotným vizuálom prezentujúce jednotlivé kostoly.

Každoročne organizujeme podujatie Gotická cesta otvorená, počas ktorého sprevádzame celodenne záujemcov vždy iným uceleným okruhom sakrálnych pamiatok.

Tohto roku prvýkrát aj v maďarčine.

Rovnako dôležitá je aktivita v oblasti obnovy pamiatok.

"Čo nás spája, je hlboký vzťah ku Gemeru a najmä jeho unikátnemu sakrálnemu kultúrnemu dedičstvu."

V spolupráci s pamiatkarmi pomáhame vlastníkom chrámov s prípravou projektov na ich obnovu, ako i so samotnou rekonštrukciou. Keď treba, tak aj finančne pokrývame náklady na spoluúčasť.

Jeden celý týždeň v roku počas podujatia Strážcovia Gotickej cesty pod dozorom reštaurátorov pomáhame aj vlastnými rukami s obnovou ohrozených chrámov, napríklad v nevyužívanom gotickom kostolíku v Henckovciach.

Koľko ľudí a akým spôsobom sa podieľa na jej fungovaní? 
Teraz môžeme hovoriť asi o dvanástich dobrovoľníkoch, teda podobne ako apoštolov. Stretli sme sa partia ľudí rôzneho veku, profesijného zamerania, národností, z iných častí Slovenska, aj rôznych denominácií.

Čo nás spája, je hlboký vzťah ku Gemeru a najmä jeho unikátnemu sakrálnemu kultúrnemu dedičstvu. Neoceniteľnou oporou je pre nás Krajinský PÚ Košice – pracovisko Rožňava, s ktorým úzko spolupracujeme.

Ktoré gotické pamiatky na Gemeri sa oplatí navštíviť, aj keď nie sú notoricky známe? 
Gemer nám ponúka veľmi koncentrovaný, mimoriadne vzácny a hodnotný súbor vidieckej sakrálnej architektúry.

Na malom území naši predkovia vybudovali aj v európskom kontexte unikátne diela. Rotunda sv. Margity Antiochijskej z 13. storočia je jednou z najväčších dochovaných stavieb svojho druhu na svete.

Rovnako datovaný kostol Najsvätejšej Trojice v Rákoši či presbytérium ochtinského kostola skrývajú rozsiahlu a vzácne kompaktnú freskovú výmaľbu. Nádherný neskorogotický oltár Majstra Pavla nenájdeme len v Levoči, ale prekvapivo aj v malej dedinke Chyžné, a to v kostole Zvestovania Panne Márii.

Fresková výmaľba v presbytériu rímskokatolíckeho Chrámu Najsvätejšej Trojice v Rákoši. Snímka: archív Gotickej cesty

Slávu a význam tohto kraja nám ukazujú i doslova monumentálne chrámy spojené s rodom Bubekovcov – reformovaný kostol v Plešivci a najmä kostol evanjelický kostol v Štítniku, ktorý môžeme vďaka freskám a jeho architektúre zaradiť významom medzi katedrálne chrámy.

O Gemeri máme výborný prehľad, i tak nás však neustále zaujme novou zvláštnosťou. Pokiaľ by ste sa cítili nasýtení cirkevnými pamiatkami, môžete skúmať ojedinelé industriálne dedičstvo.

Žiaľ, mnohé pamiatky sú ťažšie dostupné.

S akými ambíciami vstúpi Gotická cesta do ďalšej sezóny?
Celoročnou aktivitou je pomoc vlastníkom pamiatok so starostlivosťou o ne, najmä s prípravou zložitých projektov obnovy.

Situácia v niektorých obciach je skutočne ťaživá, v rámci našich možností sa preto budeme podieľať aj na spolufinancovaní tejto obnovy tam, kde je to najpotrebnejšie.

Takto plánujeme podporiť reštaurovanie oltárov kostolov v Henckovciach a Koceľovciach, mortuária v Ochtinej či náročnejšie opravy striech a veže v Ratkovej, Slavci a Štítniku.

Aj vlastnými silami by sme chceli byť opäť nápomocní pri obnove rímskokatolíckeho Kostola Všetkých svätých v Henckovciach, ktorý je našou „srdcovkou“.

Bez ochotných rúk by združenie Gotická cesta nemohlo fungovať. Snímka: archív Gotickej cesty 

Taktiež plánujeme výročnú vedeckú konferenciu v spolupráci s rožňavskými pamiatkarmi o najnovších vedeckých poznatkoch o gemerských pamiatkach.

Vrcholom sezóny isto bude spomínané podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa koná vždy poslednú augustovú sobotu. Najbližšie by sme radi sprístupnili jelšavský okruh.

Bude to unikátna príležitosť, pretože viaceré zo vzácnych kostolov sú inak nedostupné.