Film o živote biskupa Michala Buzalku

Prvého novembra bude mať televíznu premiéru nový dokumentárny film Biskup Michal Buzalka.
Katolícke noviny 31.10.2022
Film o živote biskupa Michala Buzalku

Záber z natáčania dokumentárneho filmu Biskup Michal Buzalka. Snímka: archív Marka Poláčka

Film o biskupovi Michalovi Buzalkovi (1885 – 1961) vznikal dva roky.

V mesiacoch september a október sa vo farnostiach spojených so životom biskupa Michala Buzalku uskutočnili predpremiéry tohto 55-minútového dokumentu, ktorý je aj sondou do histórie farností Svätý Anton, Skýcov, Vajnory a Zavar.

Film zhodnocuje vyše dvadsaťročný historický výskum i najnovšie poznatky z bádania vo Vatikánskych archívoch z nedávno sprístupneného obdobia pontifikátu pápeža Pia XII.

Režisérom a scenáristom filmu je Marek Poláček.

Na snímke spolupracovalo viacero odborníkov: Róbert Letz, Emília Hrabovec, Marek Šmíd, Mateo Luigi Napolitano, Bernard Ardura.

Na vzniku snímky sa výraznou mierou podieľal rímskokatolícky kňaz Peter Slepčan, ktorý je postulátorom procesu blahorečenia biskupa Michala Buzalku.

Okrem iného dokumentárny film poukazuje na nezvládnuté stránky politického procesu, v ktorom odsúdili trnavského pomocného biskupa Buzalku na doživotie.

Keď sa uväzneného biskupa Michala Buzalku spýtala jeho neter, prečo neemigroval ako druhí, odpovedal: „Nič som zlé neurobil, pred kým som mal utekať? Pán Ježiš trpel za mňa, prečo by som ja nemohol trpieť preňho?“

Počas druhej svetovej vojny bol Michal Buzalka vojenským biskupom, čo komunistická moc zneužila ako zámienku k obvineniu z kolaborácie.

V roku 1951 ho v monsterprocese proti trom katolíckym biskupom (Michal Buzalka, Ján Vojtaššák, Pavol Peter Gojdič) odsúdili za vojenskú zradu, velezradu a špionáž pre Vatikán.

V temných obdobiach 20. storočia si však biskup Michal Buzalka zachoval svetlo.

Oporou mu bola spiritualita kríža, ktorú vyjadruje aj jeho biskupské heslo: Per crucem ad lucem - Skrze kríž ku svetlu.