Kam zmizla Madona z centra Bratislavy

Obyvatelia hlavného mesta si už stihli všimnúť, že z centra sa stratila socha Madony s Dieťaťom Ježišom v životnej veľkosti.
Andrea Eliášová 08.06.2023
Kam zmizla Madona z centra Bratislavy

Majstri si pri skladaní sochy pomohli mobilným lešením.v. Snímka: Andrea Eliášová

S ocha sa roky vynímala v priestore medzi jezuitským kostolom a budovou Starej radnice. Teraz po nej zostal len prázdny podstavec a ľudia sú zvedaví, kam sa Kráľovná z námestia podela.

Gabriel Strassner, vedúci ateliéru Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, vysvetlil, že baroková socha putovala do reštaurátorského ateliéru.

Dôvod možno niektorých prekvapí. Jakub Kachút, interný doktorand na katedre reštaurovania, si totiž sochu Madony s Dieťaťom a jej reštaurovanie zvolil za tému svojej odbornej práce.

JE V DOBRÝCH RUKÁCH

V reštaurátorskom ateliéri na VŠVU bude dielo čakať odborné ošetrenie, ktoré si vyžiadal zub času.

Socha bude podrobená výskumu ohľadom polychrómie, ale aj sekundárnych zásahov a  možných poškodení. Všetko sa podrobne zdokumentuje, fotograficky, graficky i písomne.

Problematika polychrómovanej sochy nie je na Slovensku zatiaľ veľmi spracovaná. „Naším cieľom je zistiť, ako bol farebne upravený originál, ale budeme skúmať aj farebné úpravy, ktorými socha prešla,“ objasnil Gabriel Strassner.

Jakub Kachút dodal, že budú nasledovať procesy čistenia od prachového depozitu. Aj na základe kontrolných dní, ktoré budú realizovať spolu s odbornou pracovníčkou Pamiatkového úradu SR a majiteľom sochy, napokon určia ďalší postup odborných prác.

„Máme určitú stratégiu výskumu, ale môže sa meniť v závislosti od zistení,“ doplnil Jakub Kachút. Zatiaľ sa potvrdilo, že socha mala farebnú úpravu s viacerými neskoršími farebnými zásahmi a bola viackrát reštaurovaná.

Socha by mala byť zreštaurovaná približne do dvoch rokov. Snímka: Andrea Eliášová

KAMENNÁ NAMIESTO DREVENEJ

Sochu Madony s Dieťaťom Ježišom vytvoril v roku 1676 Vavrinec Püro. Podľa dostupných zdrojov sa na veži bratislavskej Starej radnice nachádzala gotická drevená socha, ktorú táto kamenná socha nahradila.

Kameň teda ako odolnejší materiál nahradil drevo. Podľa Gabriela Strassnera aj nové dielo vytvoril sochár, ktorý poznal prácu s drevom, čo vidno na autorskom rukopise. DVA

ROKY V ATELIÉRI

Jakub Kachút sa reštaurovaniu polychrómovaných kamenných sôch začal venovať už počas vysokoškolského štúdia, keď reštauroval gotickú Madonu z pražskej Starej radnice.

O bratislavskej Madone povedal: „Socha je poškodená, ale všetky časti, ktoré sú na nej, sú pravdepodobne pôvodné, čo tiež ešte bude predmetom výskumu.“

Či sa na známe miesto v centre Bratislavy opäť vráti originál alebo len kópia, ešte nie je jasné. Socha je však podľa reštaurátorov v dobrej kondícii a mohla by sa vrátiť.

Výsledná podoba bude závisieť od toho, koľko pôvodnej farebnej úpravy sa na soche objaví. Ak to budú len zlomky, rekonštruovať ju do pôvodnej podoby by podľa slov Jakuba Kachúta nebolo veľmi etické.

V takom prípade budú uvažovať o kópii. Socha by mala byť zreštaurovaná približne do dvoch rokov. Jakub Kachút ako veriaci umelec tvrdí, že k týmto pamiatkam je dôležité pristupovať s úctou, ale zároveň treba presne a racionálne diagnostikovať ich stav.

„Teším sa, keď budú mať radosť aj všetci ľudia, ktorí sa pozrú na zreštaurovanú sochu Madony na námestí,“ dodal.

A  tak vyčkajme, kým majstri vrátia barokovej Madone s Dieťaťom Ježišom pôvodnú krásu, aby na námestí opäť žehnala všetkých okoloidúcich.