Odporúčame: Utrpenie

Je to veľká a ťažká téma – utrpenie. Obeta, umŕtvovanie, kríž (náš či našich milovaných) – aj mnohým katolíkom vymenované naháňa hrôzu a bráni im naplno prijať Boha ako Lásku.
Mária Bilá 06.06.2020
Odporúčame: Utrpenie

Ilustračná snímka: unsplash/Brunel Johnson

Možno im – nám – pomôžu úvahy Louisa Evelyho.

Ten veľmi dobre vedel, že „ešte priveľa kresťanov verí, že utrpenie má hodnotu samo osebe. Ale potom prečo Kristus nepovedal: ‚Ubližujte si navzájom' miesto ‚milujte sa navzájom'? Všimnite si, že sa neuspokojil ani s odporúčaním: ‚Slúžte si navzájom' alebo ‚konajte, akoby ste sa navzájom milovali'. On prikázal, odvážil sa žiadať ‚milujte sa navzájom'“.

Je načase dozvedieť sa či pripomenúť si, že „keby zásluha bola úmerná odriekaniu, potom aj vyhýbať sa láske by bolo ‚záslužné'. Je to práve naopak! S čím väčšou radosťou (láskou) budeme konať, s čím väčšou vierou, záľubou, nádejou, horlivosťou budeme plniť svoje úlohy, tým väčšiu kresťanskú hodnotu bude mať náš život“.

Ešte explicitnejšie?

„Boh od nás žiada jedinú vec – milovať. Boh poslal svojho Syna, aby nás naučil milovať. A kríž? A výzva: ‚Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma'? Nie je v tom protirečenie. Lebo milovať v pozemských podmienkach znamená trpieť.“ 

Louis Evely bol svojho času populárnym kňazom, kazateľom. Predbehol dobu; jeho úvahy sú svieže, pokoncilové, ľudské, aplikovateľné v každom živote. A oslobodzujúce.

Ak sa bojíte kríža, obety, bolesti, Boha – temer liečivé. 

Jeho Utrpenie vyšlo u nás v roku 1999. Zišlo by sa nové vydanie. Určite by mnohým v dobrom zmenilo život.