Pobožnosť pre chorých má názov Krížom k nádeji

Spolok svätého Vojtecha pripravil pre svojich členov v rámci podielu na rok 2022 osobitnú publikáciu určenú predovšetkým na prehlbovanie osobnej spirituality.
Peter Tollarovič 22.10.2021
Pobožnosť pre chorých má názov Krížom k nádeji

Detail brožúrky Krížom k nádeji.

V útlej brožúrke s názvom Krížom k nádeji sa skrýva duchovná vzácnosť v  podobe modlitbovej pobožnosti. Autorom novény je rímskokatolícky kňaz Pavol Gavenda (19. septembra 1955 – 29. apríla 2021), ktorý podľahol ťažkej chorobe.

Deväťdňová pobožnosť Krížom k nádeji je primárne určená chorým. V súčasnej dobe, ktorá je výrazne ovplyvnená pandémiou koronavírusu, ale aj mnohými ďalšími ochoreniami, po nej určite siahne veľa ľudí.

Nejeden skôr narodený čitateľ si pri modlitbe spomenie na publikáciu biskupa Štefana Vrableca Je niekto z vás chorý? (1974). Aktuálna kontemplatívna pobožnosť v sebe spája novénu s krížovou cestou.

Pri tejto príležitosti treba spomenúť, že Spolok svätého Vojtecha tento rok priniesol na knižný trh bibliofilské vydanie Krížovej cesty Paula Claudela v preklade básnika Jána Švantnera.

Úvodné zvolania jednotlivých dní novény odkazujú na korunku k Božiemu milosrdenstvu: Pre tvoju nesmiernu lásku! – Chválime ťa, Pane. Pobožnosť Krížom k nádeji zahŕňa štrnásť zastavení Golgoty do deviatich dní.

Napríklad štvrtý deň spája zastavenia späté so Šimonom z Cyrény a so svätou Veronikou – ide o dvoch obyčajných ľudí, pomocníkov Pána.

Pavol Gavenda tu uvažuje práve o ich ľudskom rozmere: „Pane, a ako je to so mnou? Nemôžem obísť pomoc a službu tých, ktorí mi pomáhajú, starajú sa o mňa a zabezpečujú všetko, čo potrebujem. Sú to lekári a zdravotné sestry. Aj oni sa takto stávajú Šimonom či Veronikou.

Nemusím ani rozmýšľať, či to robia dobrovoľne alebo nasilu. Vždy sú ku mne milí a trpezliví. Ako sa im odmením? Svojou vďačnosťou, modlitbou, poďakovaním i úsmevom. Ďakujem ti, Pane, za nezištnú a obetavú službu všetkých zdravotníckych pracovníkov.“

Aj tieto úprimné slová nájdeme v jednej z meditácií kňaza Pavla Gavendu. Poukazuje i na súčasnú pandemickú dobu, ktorá je pre zdravotníkov náročnou výzvou. Brožúrku vhodne dopĺňajú ilustrácie Kristovho pozemského života.

Členovia SSV tak dostávajú do rúk brožúrku na rozjímanie, po ktorej isto siahnu nielen v čase predveľkonočného pôstu