V Urbanovej veži nájdete dar Kráľa

Urbanova veža v Košiciach (zvonica Dómu sv. Alžbety) je zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Aj keď  práve v týchto dňoch v nej prebieha rekonštrukcia, zároveň v nej možno vidieť výstavu s názvom Dar Kráľa a dozvedieť sa viac o dare Eucharistie, dare liturgie či dare vína. 
Janka Pavelová 20.06.2020
V Urbanovej veži nájdete dar Kráľa

Sväté omše a obrady s tým spojené v priebehu storočí prešli slohovým vývojom. Snímka: archív Tomáša Harbuľáka

Okrem krásnych bohoslužobných rúch a liturgických predmetov sa môžu návštevníci tešiť aj na ochutnávku omšových vín, ktoré pochádzajú zo Slovenska aj z Európy. 

Myšlienkou tejto výstavy je „vrátiť víno“ do Urbanovej veže.

Košický eucharistický zázrak 
„Naozaj som si myslel, že Košičania by sa mohli dozvedieť aj o dôležitom zázraku či skutočnosti, ktorá sa v Košiciach stala a je spojená s duchovnými dejinami nášho mesta,“ uviedol autor expozície Tomáš Harbuľák.

Naráža na skutočnosti z roku 1352, keď podľa tradície kňaz slúžiaci svätú omšu nedopatrením vylial už premenenú Kristovu krv, ktorá na korporáli vytvorila obraz Ježišovej tváre.

Tento zázrak bol potvrdený pápežskou bulou v roku 1402. Do Košíc preto neskôr prichádzalo množstvo pútnikov, prakticky až do nástupu protestantizmu. 

Na prvom poschodí v Urbanovej veži je časť expozície venovaná práve tomuto zázraku, od ktorého je odvedený aj názov celej výstavy – Dar Kráľa, v zmysle dar Krista Kráľa mestu Košice v podobe jeho zázraku.

História liturgie
„Je to ešte len päťdesiatjeden rokov, čo máme liturgiu v reči ľudu. V praxi to znamená napríklad aj to, že kňazi sú postavení tvárou k ľudu pri oltári,“ konštatoval Tomáš Harbuľák.

Návštevníkom však chcú organizátori priblížiť aj liturgiu, ktorá sa slúžila ešte pred Tridentským koncilom (1545 – 1563).

Slávenie liturgie pred Tridentským koncilom bolo v Košiciach usmernené podľa liturgie, ktorá vychádzala z Ríma. V histórii boli králi defensor fidei (obrancovia viery) a mali svoje vlastné formuláre, ktoré zaraďovali do liturgie.

Boli tiež slúžené sväté omše za kráľa či na úmysel kráľa. Uhorskí králi často prichádzali do Košíc. Slobodné mesto Košice hojne navštevoval napríklad Žigmund Luxemburský, ktorý si veľmi ctil relikviu Kristovej krvi. 

Návštevníci si môžu výstavu spríjemniť degustáciou vína, ktoré pripravujú členovia rôznych reholí.