„Vy im dajte jesť!“ platí pre Mary's Meals aj dnes

Desaťtisíce dobrovoľníkov charitatívneho diela Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá) každodenne odpovedajú svojimi malými skutkami lásky na Ježišovo pozvanie sýtiť hladných. Deťom v extrémnej chudobe zabezpečujú jedlo v školách.
Alexandra Murínová 25.11.2020
„Vy im dajte jesť!“ platí pre Mary's Meals aj dnes

Jedlo + škola = nádej je jednoduchá rovnica, ktorá funguje. Mary’s Meals s pomocou 80-tisíc miestnych dobrovoľníkov podáva v škole jedlo deťom z najchudobnejších komunít sveta, aby sa mohli vzdelávať. Snímka: Ian Tuttle/Mary´s Meals

Keď Ježiš učil zástupy, zvečerilo sa a ľudia vyhladli. Učeníci Ježišovi radili, aby ľudí poslal preč nasýtiť sa, no on im prekvapivo odpovedal slovami: „Vy im dajte jesť!“ (Lk 9, 13).

Nad evanjeliom o rozmnožení chleba a rýb uvažoval vo svojej katechéze v marci 2019 aj pápež František:

„Ježiš sa opýtal, či niekto niečo nemá, a našlo sa len jedno dieťa – chlapec – ochotný podeliť sa o svoje zásoby: päť chlebov a dve ryby. Ježiš rozmnožil toto veľkorysé gesto. To dieťa pochopilo lekciu Otčenáša - že jedlo nie je súkromný majetok, ale dar Božej prozreteľnosti na podelenie sa, s Božou milosťou.

Ozajstný zázrak uskutočnený Ježišom v ten deň nie je iba rozmnoženie, ale aj podelenie sa: Dajte to, čo máte, a ja urobím zázrak.“ 

Jedlá varí deťom bez nároku na odmenu

Mariam, ovdovená mama šiestich detí z Indie, dáva, čo má. Ako dobrovoľníčka pomáha variť obrovské hrnce ryže so šošovicou pre deti na Základnej škole sv. Michala. Školu navštevujú žiaci z extrémne chudobných rodín, ako je jej syn Pradip.

Týmto deťom práve hlad a chudoba často znemožňovali prichádzať do školy a miesto učenia museli pomáhať na poli, hľadať zdroje živobytia alebo sa starať o súrodencov.

„Keď som s varením na tejto škole začínala, chodilo sem len 90 detí. Teraz ich je v škole 249,“ hovorí Mariam. Vďaka školskému stravovaciemu programu Mary’s Meals dostanú deti jedlo, ktoré im zaisťuje pravidelnú výživu a zároveň dáva šancu získať vzdelanie.

Práve vzdelanie je kľúčom, ktorý im dáva nádej vymaniť sa z chudoby.

Podobne ako Mariam varí a podáva Máriine jedlá deťom priamo v školách bez nároku na odmenu vyše 80-tisíc dobrovoľníkov z miestnych komunít v 19 krajinách rozvojového sveta; vrátane Haiti, Južného Sudánu, Kene, Malawi, Indie, Sýrie.

Keďže varia z jednoduchých, lokálne vypestovaných surovín, náklady na nasýtenie jedného dieťaťa sú aktuálne len 18,30 eura na celý školský rok.

Dielo pomenované po Panne Márii sa začalo ako spontánna pomoc pre dvesto žiakov v jednej škole v Malawi. Rozmnožené ako biblických päť chlebov dnes mení život už viac ako 1,6 miliónu detí.

Inšpiratívny príbeh Mary’s Meals nedávno knižne vydal Spolok svätého Vojtecha ako svoju členskú podielovú knihu na rok 2021. Mary’s Meals podporil aj samotný pápež František slovami: „Vpred! Vpred! Vpred! Nech Boh žehná vaše dielo.“

Misia zo Slovenska pre hladné deti sveta

Na pozvanie deliť sa o svoj chlieb a sýtiť hladujúce deti vo svete odpovedali svojím áno už aj mnohí dobrovoľníci a podporovatelia zo Slovenska. 

Stanislav, dobrovoľník z Oravskej Lesnej, sa o diele Mary’s Meals dozvedel na púti v Medžugorí. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi z rôznych kútov Slovenska založil občianske združenie Mary’s Meals Slovensko.

Keďže túto misiu robia z domu na vlastné náklady a s pomocou známych, môžu všetky financie vyzbierané vo verejnej zbierke posielať priamo na program školského stravovania Mary’s Meals.

Stanislav upravuje letáky, ktoré spolu s modlitebnými kartičkami dáva tlačiť v neďalekej tlačiarni, aby ich mohol poštou posielať ľuďom, ktorí ich šíria vo svojej farnosti. Pomáha mu celá rodina – jeho deti doma vyrábajú modré odznaky Mary’s Meals a jeho manželka šíri túto myšlienku medzi svojimi žiakmi a kolegami v škole.

Takýchto malých skutkov lásky sa na Slovensku spojilo mnoho a za jeden a pol roka sa vyzbierali prostriedky na dva a pol milióna porcií jedla, ktoré nasýtia takmer 12-tisíc detí počas celého školského roka. Azda aj takto funguje zázrak delenia sa.

Prestrime náš vianočný stôl pre dieťa v núdzi

Nádhernou príležitosťou podeliť sa o svoj chlieb je aj čas Adventu a Vianoc. Mnohé rodiny zvyknú podľa tradície pripraviť jedno miesto navyše k svojmu štedrovečernému stolu pre pocestného či hladného.

Tieto Vianoce môžu byť príležitosťou dať tejto tradícii ozajstný zmysel a „prestrieť“ miesto navyše pre hladné dieťa, ktoré je síce ďaleko, no môže sedieť s nami za naším rodinným stolom. Možno práve jedlo, ktoré bude dostávať počas celého školského roka, sa stane darom, ktorý pomôže skutočne zmeniť jeho svet.

AKO POMÔCŤ

Mary’s Meals môžete podporiť modlitbou, zapojením sa do šírenia podpory diela či zaslaním pravidelného alebo jednorazového príspevku na zbierkový účet: SK24 8330 0000 0008 1560 1560. Do poznámky môžete uviesť svoj e-mail. Môžete si vyžiadať aj poštové poukážky.

Adresa majiteľa účtu: Mary’s Meals Slovensko, o. z., Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal. Viac informácií na www.marysmeals.sk; tel.: 0951 126 267; e-mail: info@marysmeals.sk.

Pán Boh zaplať za vašu pomoc.