Egyptskí Kopti vzdorujú násiliu pokojom

Niekedy na prelome januára a februára 2015 kľačalo na brehu pokojného Stredozemného mora dvadsaťjeden postáv úhľadne zoradených vedľa seba. Nad každou kľačiacou postavou v oranžovej uniforme, ktorá nápadne pripomínala odev väzňov v Guantáname, stál muž v čiernom. O niekoľko minút sa vody mora zafarbili na červeno.
Marcela Michálková 20.11.2018
Egyptskí Kopti vzdorujú násiliu pokojom

Ikona s 21 koptskými mučeníkmi. Snímka: ACN International

Dvadsať egyptských civilistov – koptských kresťanov, stavebných robotníkov pracujúcich v Líbyi, beštiálne popravili kati Islamského štátu. Odrezaním hlavy. 
Dvadsiaty prvý martýr nebol Egypťan. Nebol ani kresťan. Matthew Ayairga bol z Ghany.

Pri poslednom pohľade na svojich spolumučeníkov a ich neotrasiteľnú vieru pokorne vyslovil posledné slová vo svojom živote: „Ich Boh je aj mojím Bohom.“

Nominovaní na Nobelovu cenu 
Pred niekoľkými týždňami prekvapila medzinárodnú verejnosť správa, že na Nobelovu cenu za mier, ktorú v minulosti získali také osobnosti ako svätá Matka Tereza, juhoafrický biskup Desmond Tutu či organizácie ako Červený kríž, UNICEF alebo Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, bola za rok 2018 nominovaná komunita koptských kresťanov.

Medzi vyše tristo nominovaných jednotlivcov a organizácií sa egyptskí koptskí kresťania dostali pre svoj jednoznačný kolektívny postoj odmietania akejkoľvek pomsty za smrtiace násilie a intenzívne prenasledovanie a diskrimináciu, ktoré zakúšajú zo strany vlády a teroristických organizácií vo svojej vlasti aj mimo nej.

Nominácia tejto etnicko-náboženskej skupiny, ktorá tvorí v Egypte zhruba 10 až 15 percent takmer stomiliónovej populácie, bola zrejme prvou svojho druhu v histórii udeľovania Nobelovej ceny mieru, na ktorú doteraz ašpirovali len jednotlivci alebo organizácie. 

Koptská pravoslávna cirkev, príslušníkmi ktorej bolo aj dvadsať stavebných robotníkov popravených v Líbyi, je jednou zo šiestich orientálnych pravoslávnych cirkví, ktoré dodržiavajú starokresťanské tradície.

Tie sa odvíjajú od pôsobenia evanjelistu sv. Marka v Alexandrii v polovici 1. storočia. Svätého Marka považuje Koptská pravoslávna cirkev za svojho zakladateľa. Bol prvým alexandrijským patriarchom a prvým z mnohých egyptských svätých a slávnych mučeníkov. Súčasnou hlavou cirkvi je koptský pápež a patriarcha Tawadros II.

Titul pápež vznikol v 3. storočí v Koptskej pravoslávnej cirkvi na označenie alexandrijského biskupa ako duchovného otca svojho spoločenstva (otec – grécky pappas, latinsky papa). Oslovenie biskupa ako otca bolo v raných cirkevných spoločenstvách rozšírené.

Potomkovia Egypťanov 
Pomenovanie Kopt je etymologicky spríbuznené so slovom Egypťan. Neviaže sa teda priamo k náboženstvu, ale k etnickej skupine priamych potomkov starovekých Egypťanov. Názov Kopt pochádza z arabčiny (qubti, z gréckeho aigyptos) a jeho používanie sa upevnilo v siedmom storočí, keď arabskí moslimovia v roku 639 obsadili Egypt, a tak ukončili byzantskú nadvládu krajiny.

Qubti boli tí egyptskí kresťania pri Níle, ktorí nehovorili po grécky ako väčšina obyvateľstva v Egypte v 4. až 7. storočí, ale od svojich prvopočiatkov používali starobylú egyptčinu v jej poslednej fáze vývoja (tzv. koptský jazyk).   

Islam sa v krajine stal majoritným až na konci 12. storočia. Kresťanstvo sa mu podarilo zmarginalizovať okrem iného aj ekonomickými nástrojmi – vďaka neúmerne vysokej dani, ktorá podkopala ekonomickú aj politickú silu dovtedy stabilnej a vplyvnej koptskej komunity.

Až koniec 19. storočia signalizoval pozitívne zmeny a zlepšenie situácie koptských kresťanov. V súčasnosti je krajina po niekoľkých relatívne pokojných desaťročiach opäť hlboko ponorená – nielen nábožensky, ale aj kultúrne a spoločensky – v islame.

Islam je štátnym náboženstvom, arabčina oficiálnym jazykom a zákonodarstvo je zakotvené v islamskom práve šaría. 

Svedčia o Kristovi 
Kopti boli pre praktizovanie svojej viery obeťami násilností a diskriminácie celé stáročia. V posledných troch desaťročiach však ich prenasledovanie dosiahlo bezprecedentné rozmery. Revolúcia v roku 2011 útoky islamských militantov znásobila a posledné roky boli najkrvavejšie.

Tragickým bol už rok 2013, keď extrémisti počas útokov poškodili viac ako 80 koptských kostolov. V roku 2015 príslušníci ISIS popravili na líbyjskom pobreží spomínaných 20 koptských kresťanov.

Pri samovražedných útokoch na koptské kostoly v mestách Tanta a Alexandria na Kvetnú nedeľu v roku 2017 vyhaslo 49 životov a vyše 130 kresťanov bolo zranených.

K útokom sa opäť prihlásili extrémisti z hnutia ISIS. V roku 2017 bolo popravených 29 koptských pútnikov smerujúcich do Kláštora sv. Samuela Vyznávača v provincii Minya a koncom roka 2017 bolo zastrelených 11 koptov v Kostole sv. Menasa v Helwane neďaleko Káhiry a v neďalekom obchode.

Každý rok sa tisíce neplnoletých dievčat a mladých žien stávajú obeťami únosov, násilných konverzií na islam a nútených sobášov so svojimi moslimskými únoscami. 

Koptskí kresťania v Egypte sa pri každej takejto tragickej udalosti rozhodli opakovane odpovedať pokojom a verne zachovávať to, čo učí ich viera.

Hlavný predstaviteľ Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. sa pre Pápežskú nadáciu ACN – Aid to the Church in Need, ktorá má zastúpenie aj na Slovensku (ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi) a ktorá v Egypte podporuje projekty rekonštrukcie koptských kostolov a kaplniek, výstavby knižníc, škôl a iných vzdelávacích stredísk, nedávno vyjadril: „Útočníci chcú zničiť našu jednotu, ale my pretrvávame. Modlíme sa v snahe byť svedectvom Ježiša Krista – s otvoreným srdcom a náručím pre všetkých.“

Autorka pracuje pre ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, 
acn-slovensko.org