Etiópia potrebuje pomoc i modlitbu

Už takmer dva roky sužuje sever Etiópie vojenský konflikt, ktorý ničí ľudské životy i národné bohatstvo. Katolícka cirkev stojí v tejto ťažkej situácii stále na strane skúšaných obyvateľov.
Martina Grochálová 07.10.2022
Etiópia potrebuje pomoc i modlitbu

V Etiópii naďalej dochádza k úmrtiam z dôvodu nedostatku jedla a liekov. Okrem materiálnej podpory podniká Cirkev aj kroky vedúce k mierovému procesu. Snímka: www.istockphoto.com

Hoci katolíci netvoria v prevažne pravoslávnej krajine ani percento populácie, zohráva Katolícka cirkev v procese zmierenia dôležitú úlohu.

„Sme hlboko zarmútení, keď vidíme, že v regióne naďalej pokračuje vojenský konflikt. Do dnešného dňa prišlo o život príliš veľa ľudí a zničený bol aj ich majetok. Najväčšie rany utrpeli deti, ženy a starí ľudia,“ uvádza sa vo vyhlásení Konferencie biskupov Etiópie, ktoré poskytla tlačovej agentúre Pápežských misijných diel Fides.

APELY BISKUPOV

Celý episkopát spolupracuje na zabezpečovaní pomoci prostredníctvom vlastných eparchií alebo v spolupráci s rehoľnými spoločenstvami. Okrem materiálnej podpory sú však nevyhnutné kroky vedúce k mierovému procesu.

„Obnovujeme našu úprimnú výzvu všetkým stranám. Žiadame ich, aby zložili zbrane a vrátili sa k mierovým riešeniam, aby uprednostnili dialóg a ukončili utrpenie našich občanov.“

Konflikt v regióne Tigraj má predovšetkým politicko-etnické pozadie a je ovocím dlhodobého napätia medzi etnickými federálnymi a  etnickými nacionalistickými politikmi. Priamo či nepriamo sa však dotýka aj obyvateľov žijúcich v regióne Amhara, Afar a ďalších oblastí krajiny.

„Je neprijateľné pokračovať v tejto vojne, ktorá zapríčiňuje hlad, choroby, psychické škody a vysídlenie nevinných ľudí,“ upozornili biskupi a pripojili sa k výzve Medzináboženskej rady Etiópie. Všetkých, katolíkov aj nekatolíkov, povzbudili, aby sa zjednotili v modlitbe.

Etiópska katolícka cirkev stojí na strane najbiednejších. Snímka: profimedia.sk

ZLYHÁVA INFRAŠTRUKTÚRA

Od začiatku konfliktu nefunguje v  danej oblasti infraštruktúra, telefonické a internetové pripojenie, banky ani elektrina. To spôsobuje, že na mnohých miestach sú misionári odrezaní od svojich komunít i  od zásobovania.

Ako uvádza tlačová agentúra Fides, počas leta poslali saleziánske misie zo Spojených štátov amerických do krajiny pšenicu, multivitamíny, olej, rezance, ryžu, soľ, hygienické potreby či prikrývky.

„Sme veľmi vďační za pomoc a  nepretržitú podporu z celého sveta,“ povedal otec Hailemariam Medhin, predstavený saleziánskej provincie Afrika-Etiópia (AET).

„Ďakujeme všetkým organizáciám, ktoré nám poskytujú palivo a vozidlá, aby sa humanitárne zásoby dostali do svojho cieľa.“ Inflácia v krajine je veľmi vysoká a ceny základných životných potrieb sú pre väčšinu obyvateľstva nedostupné. „Naďalej dochádza k úmrtiam z dôvodu nedostatku jedla a liekov,“ uvádza sa v správe saleziánskej misie.

Vážnej potravinovej kríze čelí podľa jej zistení v súčasnosti približne sedem miliónov miestnych obyvateľov. Saleziáni dona Bosca majú v Etiópii 14 domov, a to v mestách Mekelle, Adigrat, Adwa a Shire.

Kresťanstvo v Etiópii

Etiópia má hlboké kresťanské korene, kresťanstvo tam preniklo už v prvom storočí po Kristovi. Ako prví katolícki misionári tam v 17. storočí prišli jezuiti, ktorých vyslal sv. Ignác z Loyoly, no ich misia nebola úspešná. Katolícka viera sa v krajine začala šíriť až v 19. storočí po príchode talianskeho misionára Justina de Jacobisa. Tento vincentín sa so súhlasom miestnych staršinov usadil v  oblasti mestečka Alitena pri hranici s Eritreou. Jeho svedectvo a vplyv boli natoľko silné, že takmer celá oblasť prešla na katolícku vieru a  dodnes je známa ako duchovné centrum krajiny a rodisko prevažnej väčšiny etiópskych zasvätených osôb. De Jacobis veril vo vybudovanie domáceho kléru, a aby nemenil zaužívané miestne tradície, trval na tom, že liturgia sa má slúžiť v koptskom ríte, a nie v latinskom, čo sa zachovalo dodnes. Jeden z  jeho prvých žiakov Gebre Michael bol za vieru mučený a blahoslavený v roku 1926. Etiópska katolícka cirkev je jednou z východných katolíckych cirkví. Pri bohoslužbách však podobne ako ostatné východné katolícke cirkvi nepoužíva rímsky obrad, ale jeden z východných obradov, ktorý je takmer identický s tým, v ktorom slávi bohoslužby Etiópska pravoslávna cirkev. Napriek malému počtu členov má Katolícka cirkev v krajine veľké uznanie pre svoju nezištnú prácu v sociálnej oblasti. To, že stojí na strane najbiednejších, sa ukazuje aj v súčasnom vojenskom konflikte.