Kedykoľvek sa môžu ocitnúť pod paľbou

V pásme Gazy zahynulo od októbra už najmenej tridsať kresťanov z pôvodne asi tisícčlennej komunity. Ich situácia sa stále zhoršuje. Aj kresťania na Západnom brehu a v Jeruzaleme sa nachádzajú v zúfalom postavení. Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi ostáva v úzkom kontakte s miestnou cirkvou.
Dorota Luteránová 24.03.2024
Kedykoľvek sa môžu ocitnúť pod paľbou

Sestra Nabila, riaditeľka katolíckej školy sestier svätého ruženca v Gaze, pred školou zničenou bombardovaním. Snímka: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Pásmo Gazy je prakticky rozdelené na dve samostatné časti – severnú a južnú. Na severe vládne extrémny nedostatok potravín a paliva. Nachádza sa tam aj mesto Gaza a v ňom farnosť Svätej rodiny, kde našli útočisko stovky kresťanov.

KŇAZ A SEDEM REHOĽNÍČOK

Napriek katastrofálnej situácii s nimi ostávajú aj zástupcovia Cirkvi – jeden kňaz a sedem rehoľných sestier, ktorí tu slúžia svojim veriacim.

Pôvodne sa v tomto komplexe zhromaždilo až 700 ľudí, no v dôsledku emigrácie a úmrtí ich počet poklesol. Vo februári tam žilo 184 rodín – spolu 560 katolíckych a pravoslávnych kresťanov, z toho 80 detí, 60 zdravotne postihnutých detí a 84 seniorov.

Toto spoločenstvo sa denne schádza v kostole na slávení Eucharistie, kde čerpajú silu do ťažkých dní. Hoci je spojenie s vonkajším svetom neľahké, pápež František pravidelne nachádza spôsob, ako ich osobne povzbudiť. 

PREJAVY KRÍZY

Kresťania zriedka opúšťajú areál farnosti, pretože v meste sa ľahko môžu ocitnúť pod paľbou. Pre nedostatok paliva a elektriny nefungujú čerpadlá, takže obyvatelia musia vodu zo studní čerpať ručne. Zdravotná starostlivosť dosiahla kritickú úroveň. Najmenej jedenásť dlhodobo chorých kresťanov už z dôvodu nedostatočnej liečby zomrelo.

Na Západnom brehu a v Jeruzaleme čelia kresťania iným existenčným rizikám, nezamestnanosť v dôsledku vojny dosiahla rekordných 72 percent. Hromadné prepúšťanie, úplné ochromenie cestovného ruchu a prísne obmedzenia pohybu v krajine spôsobili, že rodiny stratili zdroj príjmov a bojujú o prežitie. 

NARUŠENÁ DÔVERA

Dlhodobý problém predstavuje rozhodnutie izraelských orgánov nahradiť Palestínčanov na trhu práce. Miestne zdroje potvrdili nadácii ACN informácie, že do krajiny má prísť viac ako 80-tisíc indických robotníkov, aby prevzali pracovné miesta po Palestínčanoch.

Toto opatrenie sa chápe ako odveta za útoky z októbra 2023 s cieľom izolovať a marginalizovať Palestínčanov – kresťanov aj moslimov. „Dôvera medzi Izraelom a Palestínčanmi sa, žiaľ, narušila a  v  najbližších desaťročiach sa pravdepodobne neobnoví,“ povedal pre ACN zdroj, ktorý si z bezpečnostných dôvodov želal zostať v anonymite.

KRESŤANIA POD TLAKOM

Palestínski kresťania sa cítia čoraz ohrozenejší, ak na verejnosti prejavia svoju kresťanskú identitu.

„Nosenie kríža môže znamenať problémy. Niekedy musíte svoju identitu skrývať aj vo vlastnej krajine, ak sa nechcete dostať do nepríjemností. My kresťania sme sa ocitli medzi dvoma frontmi, v mimoriadne zraniteľnej pozícii,“ hovorí miestny zdroj o ultraortodoxných židovských skupinách a extrémistických moslimoch.

V Jeruzaleme opakovane dochádza k slovným útokom na kňazov, rehoľníkov alebo kresťanských pútnikov. Začiatkom februára 2024 sa obeťou útoku pľuvancami stal benediktínsky opát Nikodemus Schnabel z opátstva Zosnutia Panny Márie.

POMOC PRE RODINY

Nadácia ACN v spolupráci s Latinským patriarchátom v Jeruzaleme realizuje programy sprostredkovania práce a odbornej prípravy pre nezamestnaných – najmä mladých ľudí a živiteľov rodín. ACN tiež poskytuje núdzovú zdravotnú a humanitárnu pomoc rodinám priamo postihnutým hospodárskou krízou na Západnom brehu a v Jeruzaleme.

Doteraz dostalo podporu od ACN vo forme potravinových poukážok, lekárskej pomoci alebo podpory pri platení účtov za energie 862 rodín, čiže 3 448 ľudí.

AKO POMÔCŤ

Kresťanov v Palestíne môžete podporiť darom na účet SK09 0900 0000 0051 2133 9396. Adresa majiteľa účtu: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava. Ako účel platby/poznámku uveďte, prosím, korešpondenčnú adresu, e-mail (bez znaku „@“) alebo telefónne číslo. Za vašu štedrosť vám úprimne ďakujeme.