Mary´s Meals: dielo malých skutkov lásky pre hladujúce deti

„Robme malé veci s veľkou láskou.“ Tieto slová vyslovila Matka Tereza, ktorá celý život obetovala pomoci biednym a hladným. Charitatívne dielo Mary´s Meals (v preklade Máriine jedlá, podľa nebeskej Matky) spája malé skutky lásky dobrovoľníkov a podporovateľov z celého sveta vrátane Slovenska, aby deti v najchudobnejších krajinách mali nádej na lepšiu budúcnosť.
Mária Kubalová 27.05.2020
Mary´s Meals: dielo malých skutkov lásky pre hladujúce deti

Mary´s Meals poskytuje jedno jedlo denne pre viac ako 1,6 milióna detí v extrémnej chudobe. Vďaka nasadeniu miestnych dobrovoľníkov stojí nasýtenie jedného dieťaťa iba 18,30 eura na celý školský rok. Snímka: archív Mary´s Meals

Mary´s Meals je medzinárodné charitatívne dielo, ktoré poskytuje deťom jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania. Stravovací program funguje už v 19 krajinách sveta, akými sú India, Malawi, Keňa, Madagaskar, Haiti a mnohé iné.

Počet sýtených detí dosiahol na začiatku tohto roka úžasných 1 667 067, z ktorých mnohé predtým pre chudobu a hlad nemohli vôbec navštevovať školu. Vďaka jedlu v škole už deti nemusia pracovať alebo žobrať, aby si zarobili na živobytie, ale majú možnosť vzdelávať sa, a tak dostávajú reálnu nádej vymaniť sa z biedy.

Strava je veľmi jednoduchá – často je to iba hrnček kukurično-sójovej kaše obohatený o živiny a vitamíny, ktoré deti potrebujú. Ak je to možné, suroviny pochádzajú z lokálnej produkcie, čím sa podporuje miestne poľnohospodárstvo. O prípravu a podávanie jedla sa starajú bez nároku na odmenu obyvatelia tamojšej komunity ako dobrovoľníci, neraz sú to rodičia detí. Spolu ich je vyše 80-tisíc.

Aj preto jedna porcia stojí iba 9 centov a náklady na nasýtenie jedného dieťaťa počas celého školského roka dosahujú len 18,30 eura.

Nádej v ťažkých časoch koronavírusu
Aj v chudobných krajinách sa pandémia koronavírusu podpísala pod zatvorenie väčšiny škôl a mnoho ľudí tam stráca živobytie. Podľa odhadov môže počet hladujúcich stúpnuť až dvojnásobne. Práve slabá výživa a z toho vyplývajúca nedostatočná imunita robia zraniteľnými predovšetkým deti.

Pre Mary´s Meals sa práca zatvorením škôl nekončí. Práve naopak, veľkou snahou a intenzívnou modlitbovou podporou sa podarilo dosiahnuť, aby aj napriek zatvoreným školám deti o svoju dennú porciu jedla neprišli.

Tá sa teraz pre ne stáva možno ešte dôležitejšou. Potraviny sa totiž budú môcť deťom s pomocou miestnych komunít za prísnych hygienických opatrení distribuovať do rodín.

AKO POMÔCŤ

Mary´s Meals môžete podporiť modlitbou, zapojením sa do šírenia podpory diela či zaslaním pravidelného alebo jednorazového príspevku na celoročný zbierkový účet: SK24 8330 0000 0008 1560 1560.

Adresa majiteľa účtu:
Mary´s Meals Slovensko, o. z.
Liptovský Michal 39
034 83 Liptovský Michal

Viac informácií na www.marysmeals.sk; tel.: 0951 126 267; e-mail: info@marysmeals.sk.
Pán Boh zaplať za vašu pomoc.

Pod ochranou Panny Márie
Mary´s Meals nepristane strohé pomenovanie charitatívna „organizácia“. Mnohí považujú túto iniciatívu za Božie dielo, ktoré v sebe ukrýva príbeh odvahy, obety a dôvery v Božiu prozreteľnosť. Keď zakladateľ diela Magnus MacFarlane-Barrow ako 15-ročný navštívil Medžugorie, netušil, že sa neskôr rozhodne zanechať bezpečie Škótska, aby pomáhal tam, kde nutne potrebovali pomoc.

Magnus sa v roku 2002 dostal do Malawi v Afrike, kde sucho a hlad spôsobili veľký strach a biedu.

Tam zazneli slová 14-ročného Edwarda, ktorý na otázku, aké sú jeho ambície, Magnusovi odpovedal: „Chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa chodiť do školy.“

Chlapcove slová Magnusa silno zasiahli a boli začiatkom diela, ktoré dnes mení život státisícom chudobných detí. Magnus dielo pomenoval po Panne Márii a zveril ho pod jej ochranu.

Milión porcií jedla zo Slovenska 
Od minulého roka sa dá dielo Mary´s Meals podporiť aj u nás. Vzniklo združenie Mary´s Meals Slovensko, kde všetci pracujú ako dobrovoľníci, všetky prevádzkové náklady si hradia sami alebo s pomocou sponzorov a sto percent príspevkov z verejnej zbierky posielajú priamo na celosvetový zbierkový účet Mary´s Meals.

Za prvých deväť mesiacov zbierky sa na Slovensku spustila prekvapujúca vlna solidarity – Slováci sa doteraz vyzbierali na viac ako milión porcií jedla pre deti.

Dôležitou formou podpory ostáva i modlitba. Inšpiráciou môže byť aj jednoduchá modlitba zakladateľa tohto diela Magnusa, ktorá prednedávnom dostala na Slovensku cirkevné schválenie.

Modlitba Mary´s Meals

Otče náš, 
chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám, keď si niekedy z chleba, 
ktorý je pre všetkých, 
berieme viac, ako nám patrí. 

Dovoľ nám pomáhať ti sýtiť hladujúcich 
dobrými vecami, nie omrvinkami z nášho stola.
Nauč nás deliť sa o to, čo nepatrí len nám. 
Zaodej nás svojou láskou, aby sme mohli dokončiť 
každé dobré dielo, pre ktoré si nás povolal. 
Vlož do našich sŕdc svoj súcit so všetkými 
hladujúcimi deťmi a použi naše malé skutky lásky, 
aby už nikdy viac nehladovali. 
Amen.