Misijná nedeľa je celosvetová výmena

Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách.
Ivan Kňaze 14.10.2020
Misijná nedeľa je celosvetová výmena

Na plagáte tohtoročnej Misijnej nedele je kňaz Basil Rohan, riaditeľ Pápežských misijných diel na Srí Lanke, ktorý drží v náručí dieťa z rodiny zasiahnutej v roku 2004 ničivými vlnami cunami. Snímka: archív PMD

Pápež František na tohtoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás.

Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých - „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“ - ako napísal pápež František v svojom posolstve na Misijnú nedeľu.

Misijnou nedeľou si chceme uvedomiť, že Cirkev nie je len v našom kostole alebo len na Slovensku, ale že je to celosvetová komunita a kamkoľvek prídeme, v kostole sa cítime ako doma. Misionári odpovedali na Božie volanie a umožňujú ľuďom stretnúť sa s Bohom. Svojím životom kážu o evanjeliu, ktoré je radostné a priťahuje ľudí.

Misie na Srí Lanke

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Krajinu dlhé roky sužovala občianska vojna, v roku 2004 ju postihla ničivá vlna cunami a počas minuloročnej Veľkej noci ju zasiahli teroristické útoky islamských radikálov.

Na webovej stránke farnosti sv. Šebastiána, kde zahynulo pri teroristickom útoku 150 veriacich, čítame aj takýto text:

„Stratili sme milované sestry a bratov našej farnosti. Modlime sa, aby sa ich mená oslávili ako mená mučeníkov Srí Lanky. Náš milovaný kostol sa na Veľkonočnú nedeľu ponoril do krvavého kúpeľa. Teraz máme chrám požehnaný krvou našich hrdinov. Chceme osláviť tvoje meno, Pane. Naša viera nezomrela. Nech títo mučeníci chránia náš kostol i farnosť.“

Istému mužovi zahynula pri útokoch manželka a cítil nenávisť, nemohol vôbec vstúpiť do kostola. Keď ho navštívil kardinál Malcolm Ranjith, ktorému voľakedy miništroval, povzbudil ho:

„Vaša žena je v nebi. Bude sa za vás modliť, aby vaše pocity pomsty zmizli.“ Ľudia začínajú byť hrdí na to, že sú katolíci. Katolíci netúžia po pomste. Mnoho budhistov i hinduistov obdivuje pokoj katolíkov a starostlivosť kardinála.

Rany a traumy sú zreteľné. Celkovo sa však postavenie katolíkov v krajine posilnilo. Celá krajina sa dozvedela o statočnosti a zvláštnom charaktere ich viery. Ľudia začínajú chápať, čo znamená veriť a žiť s Kristom. 

Do kostola v Negombe prichádza každý deň veľké množstvo ľudí, aby sa modlili za obete útoku a ich rodiny i za to, aby posilnili svoju vieru. Každý štvrtok je adorácia a kostol je zaplnený do posledného miesta, a to aj počas svätých omší v pracovné dni.

Kňazi na fare prijímajú ľudí, aby sa nad nimi modlili a prinášali im Božie uzdravenie. Pokojom bojujú proti pocitom pomsty, hoci je ťažké neprejaviť po takomto čine túžbu po odplate. Kresťania to dokázali a stávajú sa svedkami viery v Krista. Ich vieru začínajú obdivovať budhisti, hinduisti i moslimovia žijúci v krajine. 

Sayana patrila k budhistom, ktorí tvoria sedemdesiat percent obyvateľov Srí Lanky. Navštevovala však katolícku školu. Kresťanstvo ju fascinovalo, preto sa rozhodla stať sa kresťankou. Na Veľkonočnú nedeľu bola jednou z čakateliek na krst.

„S Budhom som sa nemohla rozprávať, ale s Ježišom a Máriou áno,“ hovorí Sayana. Bomba bola odpálená v batohu atentátnika niekoľko metrov od nej, keď zapaľovala sviečku. Stĺp medzi ňou a atentátnikom jej zachránil život, ale poškodil sluch.

Pozdrav pre Slovensko

Na plagáte tohtoročnej Misijnej nedele sa nachádza kňaz Basil Rohan, riaditeľ Pápežských misijných diel na Srí Lanke, ktorý drží v náručí dieťa z rodiny zasiahnutej v roku 2004 ničivými vlnami cunami.

Skupina kresťanských rodín, ktorým cunami zobralo doslova všetko a zanechalo im iba holý život, si postavila skromné domčeky v dedine Piyadigama na kopci ďalej od mora. Mnohí neustále prežívajú strach z mora – boja sa k nemu čo i len priblížiť.

Pri Panne Márii, ktorú zobrazuje socha v pozadí, sa denne modlia modlitbu posvätného ruženca. Panna Mária a Ježiš im dávajú silu prekonať traumu a získať silu žiť aj napriek strachu a chudobe, v ktorej sa ocitli.

Srílanský kardinál Malcolm Ranjith vyjadril veriacim na Slovensku svoju vďaku za to, že nezabúdajú na bratov a sestry v iných krajinách sveta.

„Rád by som sa poďakoval Cirkvi na Slovensku za všetku pomoc, ktorú jej členovia venujú predovšetkým našim misiám na Srí Lanke. Na druhej strane by sme radi videli kostoly na Slovensku plné života a plné nadšených ľudí - ľudí viery. Lebo tu nejde o kostoly, baziliky, biskupstvá a o hierarchiu – dôležití sú ľudia a ich viera.

Želám Cirkvi na Slovensku, aby bola živou Cirkvou, veľmi oduševnenou a veľmi duchovnou. A ak vám môžeme nejako pomôcť, tak to vždy radi urobíme, predovšetkým prostredníctvom našich modlitieb,“ povedal kardinál Malcolm Ranjith pre Pápežské misijné diela.

V dome Pápežských misijných diel na Slovensku je v Kaplnke svetla slávená svätá omša za všetkých členov a podporovateľov misií. Zasvätená je Trom kráľom, ktorí sa prišli pokloniť Svetlu sveta a ktorí sú symbolom všetkých národov.

Ako pomôcť

Pápežské misijné diela pomáhajú Svätému Otcovi pri šírení evanjelia do celého sveta. Keďže tento rok bude návšteva kostola na Misijnú nedeľu obmedzená, pozývame vás zapojiť sa do misijnej e-zbierky.

Svoj príspevok môžete poslať na číslo účtu SK88 0900 0000 0051 4976 4503. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava. Môžete si vyžiadať aj poštové poukážky.

Kontakt: 02/52964916, e-mail: info@misijnediela.sk