Misijné diela pomáhajú chudobným v korona kríze

Pandémia koronavírusu vyvolala aj obrovskú vlnu solidarity. Konkrétnym spôsobom zareagoval i pápež František, ktorý prostredníctvom Pápežských misijných diel zriadil pohotovostný fond, aby pomohol ľuďom a komunitám, ktoré tragicky zasiahla nákaza COVID-19. Fond bude použitý prostredníctvom cirkevných štruktúr a inštitúcií.
Ivan Kňaze 03.06.2020
Misijné diela pomáhajú chudobným v korona kríze

Pápežské misijné diela zriadili Misijný fond solidarity Korona, prostredníctvom pomôžu ľuďom v krajinách, ktoré trpia nielen novým vírusom COVID-19, ale aj extrémnou chudobou. Ilustračná snímka: PMD/Lukáš Bjaloň

„V svojej evanjelizačnej úlohe je Cirkev často v prvej línii zoči-voči hlavným hrozbám pre ľudskú dôstojnosť. Len v Afrike je 74-tisíc rehoľných sestier a viac než 46-tisíc kňazov, ktorí spravujú 7 274 nemocníc a kliník, 2 346 domovov pre dôchodcov a zraniteľné osoby a vyučujú viac než 19 miliónov detí v 45 088 základných školách.

V mnohých vidieckych oblastiach sú jedinými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a vzdelania,“ uviedol kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, pod ktorú Pápežské misijné diela (PMD) spadajú.

Pápež venoval sumu 750-tisíc amerických dolárov ako počiatočný príspevok do fondu a požiadal tie cirkevné inštitúcie, ktoré môžu, aby prispeli do tohto fondu prostredníctvom Pápežských misijných diel.

Pápežské misijné diela na Slovensku zriadili na podporu misijných krajín Misijný fond solidarity Korona v začiatočnej hodnote 10 000 eur. Prispievať naň možno prostredníctvom transparentného účtu.
 

AKO POMÔCŤ

Do Misijného fondu solidarity Korona, ktorý zriadili Pápežské misijné diela na Slovensku, môžete prispieť prostredníctvom transparentného účtu:
SK83 0900 0000 0051 6954 1147, variabilný symbol 111.

Adresa majiteľa účtu:
Pápežské misijné diela
Lazaretská 32
811 09 Bratislava.

Do poznámky, prosím, uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Za vašu pomoc zo srdca ďakujeme.

Obyvatelia chudobných krajín a regiónov sú pandémiou koronavírusu ohrození nielen z hľadiska rýchleho šírenia nákazy, ale aj obrovskej chudoby. Neraz je pre nedostatok vody a ochranných prostriedkov ťažké dodržiavať základné hygienické opatrenia, ako je napríklad umývanie rúk. Pri ľuďoch však verne stoja v ťažkostiach misionári a projektoví partneri PMD.