Najmenší medzi bratmi väčší ako obor

U saleziánov sa venujeme misijnému dobrovoľníctvu už 30 rokov. Jeden dobrovoľník mi spomenul túto zaujímavú príhodu, ktorú vám s jeho schválením vyrozprávam, ale jeho meno neprezradím.
Štefan Kormančík 15.10.2023
Najmenší medzi bratmi väčší ako obor

Saleziáni majú osvedčený dobrovoľnícky program, vďaka ktorému pôsobia mladí v rozličných kútoch sveta. Snímka: archív Štefana Kormančíka

Dobrovoľník bol na svojej ročnej misijnej dobrovoľníckej službe v Tanzánii. Pôsobil vo veľkej škole, kde boli jeho hlavnou úlohou voľnočasové aktivity so študentmi.

Ako to už bežne v živote býva, o to skôr medzi mladými v cudzej kultúre, v početnej skupine dobrovoľníkov sa akosi podvedome, bez toho, aby to chceli alebo si to aj uvedomovali, rozbehlo veľké porovnávanie.

Kto je aký úspešný v zvládaní jazyka, komu sa darí vymyslieť zaujímavejšie aktivity, kto je medzi študentmi obľúbenejší, koho majú radšej.

DÁVID A GOLIÁŠ

Náš hrdina mal dojem, že mladých ľudí nemá čím zaujať, že vo všetkom je medzi ostatnými dobrovoľníkmi niekto lepší a mladí preto idú za nimi. Raz sa rozprával so skupinkou žiakov po svätej omši. Požiadali ho, aby im povedal zaujímavý príbeh.

Jeho prvá odpoveď bola: „Ani žiaden nepoznám, vlastne ani neviem zaujímavo hovoriť, a ešte v angličtine.“ Vzápätí si však uvedomil, že sú to mladší žiaci, ktorým ešte angličtina ako študijný jazyk v škole ide veľmi slabo, a tak vlastne ani on nepotrebuje používať zaujímavú slovnú zásobu a kvalitnú gramatiku.

Hneď sa ich teda spýtal, či porozumeli čítaniu zo svätej omše, ktoré bolo tiež v angličtine. Ukázalo sa, že o jeho obsahu nemali ani potuchy. Jednoduchými vlastnými slovami im preto opäť prerozprával príbeh o Dávidovi a Goliášovi, ktorý sa v ten deň čítal.

Keďže žiaci patrili ku kmeňu ľudí nižšej postavy a občas za to schytávali posmešky od tých vyšších, zdôraznil, že Dávid bol najmenší medzi bratmi. Napriek tomu si ho Boh vyvolil a s jeho pomocou zvíťazil aj nad Goliášom, obrom a profesionálnym vojakom.

PREKVAPIVÁ MODLITBA

Na túto tému sa medzi žiakmi rozprúdil veľmi živý rozhovor. Niektorí zo skupinky dokonca vytiahli zošity a urobili si aj poznámky. Na konci náš dobrovoľník navrhol krátku modlitbu za to, aby sme nepodceňovali druhých ani sami seba.

Pre žiakov to bolo prekvapenie, lebo modlitbu vlastnými slovami zatiaľ nepoznali. Takéto stretnutia sa potom stali veľmi častými a všetci sa na ne tešili. „Netušil som, že mladých najviac zaujmú príbehy zo Svätého písma a jednoduchá modlitba,“ povedal mi potom dobrovoľník.