O bohatstvo viery sa môžeme podeliť

Kráčajme po ceste s horiacim srdcom – znie motto tohtoročnej Misijnej nedele. Pápež František nás v tento deň opäť pozýva, aby sme sa modlili a pomáhali misiám.
Ivan Kňaze 22.10.2023
O bohatstvo viery sa môžeme podeliť

Snímka: Archív PMD

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa tento rok bude Misijná nedeľa sláviť 22. októbra. Cirkev je viac ako náš kostol, do ktorého pravidelne chodíme – je to celosvetové spoločenstvo. Misijnú nedeľu slávia všetky farnosti, je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na svete.

Celkovo je to 2 500 diecéz, z ktorých sa viac ako 1 100 nachádza v najchudobnejších častiach sveta. Každý rok vznikne desať nových diecéz a desať nových kňazských seminárov práve v misijných krajinách. Viac ako miliarda katolíkov sa na Misijnú nedeľu zapája do podpory chudobných.

MLADÁ CIRKEV V BENINE

Cirkev na Slovensku je súčasťou univerzálnej Cirkvi. Aby sme sa spojili so sestrami a bratmi na celom svete a nahliadli do rôznych kútov sveta, každý rok sa počas Misijnej nedele zameriavame na jednu krajinu. Tentoraz sme zvolili africký Benin, ktorý sme minulý rok navštívili a prešli mnohé podporované projekty.

Na vlastné oči sme videli, aká dôležitá je naša pomoc. Benin sa nachádza na západnom pobreží Afriky, hraničí s Togom, Burkinou Faso, Nigerom a Nigériou. Na území s rozlohou okolo 117-tisíc štvorcových kilometrov (takmer ako bývalé Československo) žije podľa posledného sčítania okolo 11,5 milióna obyvateľov.

Ku kresťanstvu sa hlási 48,5 percenta ľudí, z toho je 25,5 percenta katolíkov. Ostatní sa hlásia k protestantom a k rôznym novým komunitám. Moslimov je približne 28 percent a sú viac koncentrovaní na severe krajiny.

Tradičné náboženstvá vyznáva približne 17 percent obyvateľov. Prvý domorodý kňaz bol vysvätený v roku 1928, dnes má Cirkev v Benine už vyše 1 500 kňazov.

SPRAVODLIVÉ ROZDEĽOVANIE

Pápežské misijné diela zabezpečujú spravodlivé rozdeľovanie finančných prostriedkov už od roku 1922 v spolupráci s apoštolskými nunciatúrami a miestnymi diecézami. Cirkev v misijných krajinách rastie. V roku 1922 bolo na svete 300 miliónov katolíkov a dnes ich je 1,3 miliardy.

K univerzálnosti Katolíckej cirkvi prispela aj Misijná nedeľa. Zbierka v tento deň umožňuje mladým cirkvám v najchudobnejších krajinách sveta žiť a ďalej sa rozvíjať. Okrem základnej starostlivosti sú financované pastoračné a sociálne projekty, budovanie kostolov, nemocníc, škôl a formácia nových kňazov.

MOTÍV PLAGÁTU

Na plagáte Misijnej nedele je malý chlapec. Symbolizuje deti, ktoré sú v Benine ešte stále zotročované a predávané ako tovar. Ide o smutnú skutočnosť, ktorá sa v  tejto krajine odohráva i dnes. Popri sociálnych pracovníkoch obetiam pomáhajú aj saleziánske sestry.

V najväčšom beninskom meste Cotonou zriadili domov s názvom Laura Vicuña. Pomenovaný je po blahoslavenom dievčati z Čile, ktoré je patrónkou obetí zneužívania.

Sestry tam každoročne prijímajú zhruba 400 dievčat vo veku od šesť do sedemnásť rokov. Zotročované dievčatá trpia až do tej miery, že nevedia, kým sú.

„Ľudia našťastie začínajú mať väčšie povedomie o hodnote detí. Aj keď pomaly, veci sa začínajú meniť,“ hovorí sestra Maria Antonietta a uvádza príklad s pozitívnym koncom – ide o dievčatko, ktoré kedysi sama priviedla do domova.

„Po dlhom utrpení sa zmierila s otcom, ktorý ju predal. Vyštudovala a stala sa zdravotnou sestrou, my sme ju po celý čas sprevádzali. Minulý rok mi oznámila, že sa vydala, založila si rodinu a že dokázala odpustiť otcovi, ktorý ju spolu s malým bračekom predal ako šesťročnú.“

Cieľom zbierky na Misijnú nedeľu je podporiť prácu Katolíckej cirkvi v Benine. Prostredníctvom zbierky umožníme tamojším deťom plnohodnotný život.

POMÁHAME FRANTIŠKOVI POMÁHAŤ

Pápežské misijné diela pomáhajú Svätému Otcovi pri šírení evanjelia do celého sveta. Pozývame vás zapojiť sa do misijnej e-zbierky. Príspevok môžete poslať na číslo účtu SK88 0900 0000 0051 4976 4503. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava. Môžete si vyžiadať aj poštové poukážky. Telefón: 02/52 96 49 16, e-mail: info@misijnediela.sk.