Posolstvo viery dokážu chápať aj deti

Koncom minulého roka uzrelo svetlo sveta slovenské vydanie publikácie Youcat pre deti, ktorá je pútavým katechizmom pre deti vo veku od 8 do 12 rokov. Menej známa je skutočnosť, že vydávanie obľúbenej edície Youcat má silný solidárny rozmer a že na tvorbe Youcatu pre deti sa podieľali aj tvorcovia zo Slovenska.
Martina Grochálová 08.01.2020
Posolstvo viery dokážu chápať aj deti

Youcat pre deti vznikal v spolupráci s deťmi, katechétmi a kňazmi z Nemecka, Rakúska, ale aj zo Slovenska. Deti pomohli nájsť zrozumiteľnejšie odpovede na niektoré otázky viery. Snímka: archív Martina Márie Bartu

Myšlienka pripraviť Youcat pre deti vznikla v roku 2013 v súvislosti s úspechom Youcatu – katechizmu pre mladých, ktorý bol doteraz vydaný v náklade vyše 60 miliónov exemplárov vo viac ako 72 jazykoch na celom svete.

„Mnohí rodičia nám hovorili, že by potrebovali knihu, ktorá ešte jednoduchšie vyjadruje najzákladnejšie pravdy našej viery. Aj v rámci práce našej pápežskej nadácie ACN – Pomoci trpiacej Cirkvi sme si uvedomili, že by sme potrebovali médium, ktoré ponúkne obsah viery ešte jednoduchšie,“ vysvetľuje slovenský kňaz Martin Mária Barta, duchovný asistent ACN v Nemecku.

Práca na Youcate pre deti trvala päť rokov a nešlo o písanie od stola.

„V prvom rade bolo pre nás dôležité, aby tento katechizmus vznikal v spoločenstve, preto sme našu tvorbu nazvali community writing, teda komunitné písanie. Pravidelne sme sa stretávali ako skupina katechétov, rodičov a kňazov; projektorom sme na stenu premietli jednotlivé otázky, ktoré sme potom stále formulovali ďalej, vytvárali sme odpovede, sprevádzali sme ich modlitbou a diskutovali sme o nich,“ prezrádza Martin Barta.

Vznikal spolu s deťmi 
Tvorcovia chceli odpovede overiť v konkrétnych situáciách práce s deťmi a prvé testovanie sa uskutočnilo počas letných táborov s názvom Pray and Play – Modli sa a hraj v Nemecku.

V rámci táborových aktivít diskutovali dospelí s deťmi o otázkach viery a z týchto stretnutí dospelí pochopili mnohé veci často ešte hlbšie a lepšie. „Niektoré odpovede sa nám vďaka tomu podarilo naformulovať trefnejšie; vynorili sa však aj ťažké otázky, napríklad ako chápať smrť alebo rozchod rodičov,“ hovorí slovenský kňaz a dodáva zaujímavú skúsenosť: „Keď sme deťom rozprávali, že človek potrebuje vieru a Boha ako ryba potrebuje vodu, jeden chlapec reagoval slovami: ,Keď rybu vytiahneme z vody, tak zomrie, ale človek, ktorý neverí v Boha, nezahynie. Čo to teda znamená?‘ Vznikli tak ďalšie otázky na tému, čo to znamená, keď má človek slobodu povedať Bohu nie.“

Autori projektu Youcat pre deti poprosili o spoluprácu aj niektorých katechétov, a tak sa do nej zapojili rehoľné sestry a katechéti zo Spojenej katolíckej školy sv. Svorada a Benedikta v Nitre, ktorí na hodinách náboženstva testovali jednotlivé kapitoly a dávali spätnú väzbu od detí.

„Prišlo nám od nich veľa doplňujúceho materiálu, ktorý sme využili najmä pri tvorbe dolnej časti knihy, kde sa nachádzajú citáty, príbehy a konkrétne príklady, ktoré prehlbujú jednotlivé témy,“ vysvetľuje Martin Barta.

YOUCAT PRE DETI

Netradičný katolícky katechizmus pre deti a rodičov vznikol spoluprácou rodičov, učiteľov, kňazov a vedúcich detských spoločenstiev z Rakúska, Nemecka a zo Slovenska. Je to kniha radostná a moderná, určená pre deti vo veku od osem do dvanásť rokov. Začína sa inšpiratívnym predhovorom pápeža Františka, sprevádzajú ju pekné fotografie i veselé obrázky, nechýbajú v nej pútavé myšlienky či zábavné vtipy.
 

Opora chudobnejších 
Vydávanie publikácií z edície Youcat prevzala v Nemecku Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá pôsobí už aj na Slovensku. Tradíciou tejto pápežskej nadácie bolo, že sa od svojho vzniku po skončení druhej svetovej vojny starala tak o ľudí v materiálnej, ako aj v duchovnej núdzi, preto sa usilovala ponúknuť ľuďom aj prostriedky na prehlbovanie viery.

Príkladom je Detská Biblia, ktorá vyšla už vo vyše 150 krajinách. Cieľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je umožniť, aby sa publikácie z edície Youcat predávali na celom svete a z výťažku predaja v bohatších krajinách sa financuje vydanie v chudobnejších krajinách. „Kúpou ktorejkoľvek publikácie Youcat veriaci zo Slovenska podporujú vydanie Youcatu v chudobných krajinách sveta,“ hovorí Martin Barta.

A príbeh Youcatu sa ešte nekončí, postupne sa pripravujú aj ďalšie publikácie. Na Slovensku by mal tento rok vyjsť pamätný album na prvé sväté prijímanie, ako aj Youcat – kurz viery určený pre hľadajúcich.

„Najnovšie sa pracuje na publikácii Youcat – Biblia pre deti, ktorá má priniesť základné texty z Biblie spolu s vysvetlivkami, príkladmi, citátmi, margináliami, ako sme zvyknutí pri iných publikáciách Youcat,“ prezrádza spoluautor Youcatu pre deti.

A ktorá z publikácií je najmilšia pre Martina Bartu? „Musím priznať, že mojou srdcovkou je Youcat pre deti, pretože som na ňom mohol spolupracovať. Keď som čítal slovenský preklad, tak som videl, že viera sa dá vyjadriť veľmi jednoduchým spôsobom. Veď aj Pán Ježiš používa tie najjednoduchšie príklady z prírody, zo života a sám hovorí, že ak nebudeme ako deti, nevojdeme do Božieho kráľovstva.

Posolstvo viery je teda také jednoduché, že ho môžu chápať a žiť aj deti. Deti sú pre nás často príkladom, takže si myslím, že Youcat pre deti je určený nielen pre deti, ale pre všetkých, pretože je pekne graficky spracovaný a ilustrácie jednotlivých postavičiek, ktoré ho sprevádzajú, sú humorné a prinášajú prvé posolstvo úplne bez slov,“ uzatvára Martin Mária Barta.