Požehnaná storočnica slovenských verbistov

Na sviatok svätého Arnolda Janssena (15. januára), zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova, sa oficiálne začal jubilejný rok – sté výročie tejto rehole na Slovensku a v Českej republike. Za toto obdobie z oboch krajín vstúpilo do rehole verbistov 500 bratov.
Tomáš Gerboc, SVD 27.01.2023
Požehnaná storočnica slovenských verbistov

Primície novokňazov v Nitre na kalvárii v máji 1934. Snímka: archív SVD

Na Slovensko prišli prví verbisti v roku 1923, no ich záujem o Česko a Slovensko sa začal oveľa skôr a je spojený s tlačovým apoštolátom.

Ešte predtým, ako sa začali v tlačiarni v Misijnom dome svätého Gabriela v Mödlingu pri Viedni tlačiť prvé kalendáre a misijný časopis, rozhodli sa predstavení Nemeckej východnej provincie založiť misijný dom na území Česka a Slovenska.

OSVETA CEZ TLAČ I KŇAZOV

Samotný apoštolát na území Slovenska sa začal v roku 1914 vydaním prvého misijného kalendára Posol sv. Gabriela a neskôr misijným časopisom Hlasy z katolíckych misií. Vydávanie tejto tlače by nemalo zmysel bez distribúcie, v ktorej boli kľúčoví rehoľní „cestovní bratia“, ako ich ľudovo nazývali.

Bratia trávili týždne na cestách s cieľom propagovať misijnú tlač a misijné dielo. Okrem nich sa významnými podporovateľmi misijnej myšlienky stali slovenskí diecézni kňazi, ktorí navštevovali Misijný dom sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni.

PRVÉ DOMY A ROZMACH DIELA

Dôležitým míľnikom bol návrat pátra Pavla Šebestu z Afriky v roku 1921, ktorý za podpory nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka založil provizórny dom v Maduniciach.

V lete 1923 bol otvorený prvý Misijný dom SVD v Močenku, stúpajúci počet chovancov si však roku 1925 vyžiadal sťahovanie do Kláštora a Kostola Matky Božej v Nitre na kalvárii.

Dielu sa darilo natoľko, že ani tieto priestory nepoňali všetkých chovancov a v roku 1926 sa predstavení spoločnosti pustili do výstavby nového domu na kalvárii. K tomu sa pridružila roku 1927 budova s hospodárstvom vo Vidinej.

Nový Misijný dom Matky Božej sa stal sídlom regionála a od roku 1942 provinciála. V roku 1929 na pozvanie spišského biskupa Jána Vojtaššáka otvorila spoločnosť dom aj na východnom Slovensku v Spišskom Štiavniku.

Ďalším strediskom bol Misijný dom sv. Svorada v Nitre na Zobore. Naďalej sa rozvíjal apoštolát prostredníctvom misijnej tlače a predajní kníh v priestoroch misijných domov.

POVOJNOVÉ OBDOBIE

Od svojho vzniku, dokonca i počas obdobia druhej svetovej vojny, zažívala spoločnosť na Slovensku relatívny pokoj. Až v roku 1946 nastala zmena, keď sa dvaja pátri dostali do väzby pre podozrenie z protištátnej činnosti.

Politické nasmerovanie obnovenej republiky postupne čoraz viac obmedzovalo slobodnú aktivitu rehole. Misijné domy prišli o svoje hospodárstva, skonfiškovaný bol dom vo Vidinej, zastavilo sa vydávanie časopisov, kňazom nebolo umožnené vycestovať na štúdiá do cudziny a ani na misie.

V roku 1949 sa ocitli ďalší dvaja pátri vo väzení. V noci z 13. na 14. apríla 1950 bol zlikvidovaný Misijný dom Annutiata v Spišskom Štiavniku a zvyšné tri domy (dva v Nitre a jeden vo Vidinej) boli zlikvidované v noci z 3. na 4. mája 1950.

Po zásahu štátu muselo 227 verbistov „oficiálne“ ukončiť svoj rehoľný život. Počas obdobia komunizmu verbistov previezli do sústreďovacích a nápravných táborov alebo na nútené práce v Pomocných technických práporoch v Česku.

Pátri museli po prepustení pracovať v civilnom zamestnaní. Niekoľkí sa pokúsili o útek už z táborov, iní s niekoľkoročným odstupom ilegálne prekročili hranice, dokončili si formáciu, štúdiá a prijali kňazskú vysviacku v cudzine.

Od roku 1967 sa podarilo takmer všetkým kňazom zaradiť do pastorácie v jednotlivých diecézach na Slovensku alebo v Česku a dokonca vytvoriť program tajnej formácie bohoslovcov.

POREVOLUČNÁ OBNOVA

Po roku 1989 spoločnosť obnovila svoju činnosť v plnej miere. Zo štyroch misijných domov však prevzala do svojho vlastníctva a užívania len dva – v Nitre na kalvárii a vo Vidinej.

V súčasnosti sídli provinciál SVD na Slovensku v Nitre v Misijnom dome Matky Božej na kalvárii a noviciát sídli v Misijnom dome Božského Srdca vo Vidinej.

Spoločnosť však otvorila Misijný dom svätého Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke. Rehoľníci SVD pôsobia dnes aj vo farnostiach na Slovensku (Bratislava – Daliborovo námestie, Terchová, Cerová, Zbrojníky) a v Českej republike (Praha, Kolín, Mimoň, Nový Hrozenkov, Veľké Karlovice, Halenkov).

Sté výročie prítomnosti verbistov na Slovensku a v Česku je časom vďačnosti za dary, ktoré misionári verbisti prijali a mohli odovzdať svetu – v službe misiám.