Prosia o záchranu nemocnice v Kamerune

Pred tromi rokmi oslávili milosrdní bratia v africkom Kamerune päťdesiat rokov činnosti rehole v tejto časti sveta. Dnes naliehavo prosia o pomoc a milodary, aby mohli udržať činnosť rehoľnej nemocnice v Batibe.
Andrea Eliášová 26.05.2021
Prosia o záchranu nemocnice v Kamerune

Milosrdní bratia vedú v Kamerune jedinú nemocnicu otvorenú pre širokú verejnosť. Snímka: archív rehole milosrdných bratov

Nemocnicu podobne ako život obyvateľov ohrozuje už dlhšie trvajúci ozbrojený konflikt vládnych i separatistických síl. Napriek tomu zostáva jedinou nemocnicou, ktorá je v celom regióne otvorená pre širokú verejnosť.

Ak sa Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha – milosrdným bratom podarí v tomto roku vyzbierať 300-tisíc eur, nemocnica bude zachránená a môže ďalšie štyri roky slúžiť chorým a núdznym.

Preto pri tejto príležitosti v marci – na sviatok patróna a zakladateľa rehole sv. Jána z Boha (8. marca) vyhlásilo generálne vedenie rehole celosvetovú „misijnú“ finančnú zbierku zameranú na pomoc a záchranu spomínanej nemocnice v Kamerune.

Slúžia v džungli

Činnosť Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha v tejto časti Afriky iniciovala španielska andalúzska rehoľná provincia, keď tam v roku 1968 založili nemocnicu svätého Jána z Boha v Nguti ako traumatologicko-ortopedické zariadenie, jediné svojho druhu v krajine, s víziou evanjelizácie a šírenia charizmy pohostinnosti a hospitality, takej príznačnej pre rehoľu milosrdných bratov.

V roku 1983 pozval arcibiskup Paul Verdzekov milosrdných bratov do Arcidiecézy Bamenda, aby tam rozšírili službu liečenia a ošetrovania obyvateľov, a tí sa usadili v Batibe na severozápade krajiny, v oblasti džungle, vzdialenej asi sto míľ východne od Nigérie.

V roku 2003 zasa na pozvanie kamerunského kardinála, dnes emeritného doualského arcibiskupa Christiana Wiyghana Tumiho rozšírili zdravotnícke služby aj v Arcidiecéze Douala, v dedinách Boko a Yassa. V roku 2012 vznikla nemocnica zameraná na rehabilitáciu a tiež centrum pre matky s deťmi v Yasse.

Kamerun je krajina v strednej Afrike s dvoma oficiálnymi jazykmi – angličtinou a francúzštinou. Väčšina obyvateľov hovorí po francúzsky, na severe krajiny však žije anglofónna menšina. Obyvateľstvo tvorí množstvo kmeňov, z náboženských denominácií sa zhruba 50 percent ľudí hlási ku kresťanstvu, 26 percent tvoria animisti a 20 percent ľudí vyznáva islam.

V roku 2017 vypukol v Kamerune pod vplyvom jednej zo susedných krajín konflikt, ktorý pretrváva dodnes a už mal za následok mnoho obetí. Podstata konfliktu spočíva v tom, že v severozápadnej časti krajiny sa separatistické skupiny usilujú o osamostatnenie a suverenitu. Centrálna vláda krajiny tomu však bráni, preto zasiahla do národnostných práv menšín, čo prerástlo do ozbrojeného konfliktu.

V anglofónnej časti krajiny donútili separatisti mnohých ľudí opustiť krajinu. Veľa ľudí bolo zabitých. Násilie, prenasledovanie a sociálne problémy sa stali každodennou súčasťou života ľudí. Útoky voči obyvateľom a najmä školám spôsobili, že 70-tisíc detí zostalo bez vzdelania.

Vysoký komisár Organizácie Spojených národov odsúdil atmosféru strachu, ktorá pretrváva už štvrtý rok a je hrozbou najmä pre obyvateľov, ktorí ešte v regióne zostali. Aj mnohé mimovládne organizácie kritizujú situáciu v krajine, ktorá žije medzi dvoma ohniskami.

Podľa vyjadrení milosrdných bratov z Batiba sa síce zdá, že v poslednom období konflikt slabne, no i tak situáciu sprevádza veľká neistota a núdza.

Fungujú vďaka milodarom a zbierkam

Centrá Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha fungujú napriek tomu, že mnohé nemocnice sú zničené. Zariadenie milosrdných bratov v Batibe pracuje iba vďaka milodarom a zbierkam. Milosrdní bratia teda naliehavo potrebujú pomoc, aby udržali nemocnicu v Batibe v prevádzke.

Napriek neistote a rabovaniu, ktoré utrpeli, cítia s obyvateľmi a len vlani im poskytli až 13 640 služieb v rôznych medicínskych a zdravotníckych sférach, ako je napríklad starostlivosť o matky s deťmi, hospitalizácia, pomoc po úrazoch, diagnostika a liečba infekčných chorôb. Preto rehoľa milosrdných bratov žiada o podporu, aby mohla naďalej pomáhať obyvateľstvu trpiacemu týmto konfliktom, ktorý medzinárodné spoločenstvo prehliada.

Nehovoriac o globálnej pandémii koronavírusu, ktorý situáciu chudobných Afričanov iba zhoršuje. Slovenskí milosrdní bratia, ktorých konvent sídli v Bratislave, prijímajú príspevky na pomoc nemocnici v Batibe. Každý milodar môže podľa slov priora bratislavskej komunity milosrdných bratov Richarda Jombíka, OH, zachrániť mnoho životov.

AKO POMÔCŤ

Nemocnicu v kamerunskom Batibe môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK39 1100 0000 0029 3000 0620, variabilný symbol: 2021, poznámka: Misieohbatibo.

Adresa majiteľa účtu: Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, milosrdní bratia, Námestie SNP 11, 811 06 Bratislava