Semienka lásky prinášajú ovocie

Charitatívne dielo Mary’s Meals (Máriine jedlá) sýti viac ako dva milióny detí žijúcich v chudobe – vďaka jedlu v škole získavajú vzdelanie a nádej na lepší život. Aj naše malé skutky lásky môžu byť odpoveďou na modlitby ľudí, ktorí sa obracajú na Pána v dôvere a nádeji, že aj o nich sa stará.
Alexandra Murínová 26.11.2021
Semienka lásky prinášajú ovocie

Škola + jedlo = nádej je rovnica, podľa ktorej funguje Mary’s Meals. Za sumu 18,30 eura dokáže deťom v 19 chudobných krajinách poskytnúť jedno jedlo denne počas celého školského roka. Snímka: Mary’s Meals

Viera a odovzdanosť chudobných nás často povzbudzujú viac dôverovať Božej prozreteľnosti.

Priblížiť nám to môže scéna z afrického kostola, ktorú opisuje vo svojej inšpiratívnej knihe Neobyčajný príbeh Mary’s Meals zakladateľ diela Magnus MacFarlane-Barrow: „Na konci svätej omše som si všimol jednu ženu, ako ide uličkou s nákladom na hlave.

Položila ho na posledný schod pred oltárom, otec Owen k nemu prišiel, pomodlil sa a požehnal ho. Žena si ho potom dala späť na hlavu a pokojne vyšla von smerom cez polia k vychádzajúcemu slnku. Uvedomil som si, že v tej látke mala schované drahocenné semienka, ktoré išla zasadiť.

Premýšľal som, akého skutku viery som to bol svedkom. Tieto semená predstavovali budúcnosť jej i jej rodiny. V nich sa nachádzala všetka jej nádej i strach. Všetko. Dokonca aj život a smrť. Odvážila sa to jedným prostým a úprimným gestom odovzdať Bohu a prosiť ho o požehnanie.“

Africká žena a jej rodina bytostne závisela od úrody, ktorú si bola schopná sama vypestovať. Práca na poli bola ich jediným zdrojom obživy. Výsledok však nezávisel len od ich snahy, ale vo veľkej miere od prírody – v suchý rok je úrody málo a so suchom prichádza hlad.

Keď bol Magnus MacFarlane-Barrow na Haiti, položil matke rodiny, ktorej deti nechodia do školy pre hlad, otázku: „Aký je váš najväčší strach?“ Ona mu odpovedala: „Som Božie dieťa. Nebojím sa ničoho.“ Napriek neľahkým okolnostiam kráča mnoho rodín a komunít v úžasnej dôvere v Božiu prozreteľnosť.

Podobne ako Panna Mária, ktorá stála pred Božím pozvaním a videla svoju malosť, odpovedal aj Magnus MacFarlane-Barrow a jeho spolupracovníci svojím áno na pozvanie vykročiť chudobným naproti s otvoreným srdcom a ochotnými rukami.

Inšpirovaní Máriinou dôverou odovzdali zo seba to najlepšie veriac, že Boh používa ich malé skutky lásky, ktoré sa stávajú odpoveďou na niekoho modlitby. A k tomu pozývajú aj nás.

Mary’s Meals oslovilo už množstvo Slovákov, ktorí sa za dva a pol roka vyzbierali na viac ako 7,5 milióna porcií jedla pre hladujúce deti. Možnosť vykročiť v ústrety ľuďom žijúcim v biede sa naskytá práve v čase Adventu a Vianoc.

Aj keď nám reklamy nahovárajú, že Vianoce sú o našom pohodlí a dokonalosti, Mária porodila Ježiša v chudobnej maštali. Ako povedala Matka Tereza: „Vianoce sú vždy vtedy, keď necháte Boha, aby miloval druhých prostredníctvom vás.“

Aj skrze nás môže Boh odpovedať na niekoho modlitby a skutočne meniť životy. K svojmu vianočnému stolu môžeme tento rok pozvať hladujúce dieťa, prestrieť o jedno miesto naviac a darovať mu jedlo počas celého školského roka. Možno tým nezmeníme svet, ale môžeme zmeniť svet jednému dieťaťu.

AKO POMÔCŤ

Mary’s Meals môžete podporiť modlitbou, zapojením sa do šírenia podpory diela či zaslaním pravidelného alebo jednorazového príspevku na zbierkový účet: SK24 8330 0000 0008 1560 1560. Do poznámky môžete uviesť svoj e-mail. Môžete si vyžiadať aj poštové poukážky. Adresa majiteľa účtu: Mary’s Meals Slovensko, o. z., Liptovský Michal 39, 034 83 Liptovský Michal. Viac informácií na: www.marysmeals.sk; tel.: 0951 126 267; e-mail: info@marysmeals.sk