Slovenskí veriaci podporujú formáciu kňazov

Pápežské misijné diela na Slovensku v týchto dňoch intenzívne komunikujú s kňazskými seminármi v afrických krajinách Benin, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny a Kamerun, ktoré podporujú v rámci programu Adopcia seminaristov. Celkovo si veriaci na diaľku adoptovali 318 bohoslovcov, 29 z nich sa tento rok stalo kňazmi. Viac o projekte hovorí jeho koordinátorka JANA PALKOVIČOVÁ (58).
Martina Grochálová 06.11.2019
Slovenskí veriaci podporujú formáciu kňazov

Odkedy Pápežské misijné diela na Slovensku organizujú adopcie seminaristov a aký je o ne na Slovensku záujem? 
Pri adopcii seminaristov sa Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) inšpirovali skúsenosťami PMD v Rakúsku, ktoré tento projekt uskutočňujú od roku 1980.

Národná kancelária PMD začala s adopciou seminaristov v akademickom roku 2015/2016 v Kňazskom seminári Mons. Louisa Parisota v Tchanvédji v Benine, keď si darcovia adoptovali prvých 17 seminaristov. K dnešnému dňu ich je celkom 280, z toho 234 stále študuje, 46 už štúdium teológie ukončilo a boli vysvätení za kňazov alebo čakajú na vysviacku.

Záujem o podporu seminaristov stále rastie, v súčasnosti máme zaregistrovaných ďalších 140 dobrodincov, ktorí začnú seminaristov podporovať od akademického roka 2019/2020. Zo seminárov, s ktorými spolupracujeme, čakáme počty študentov 1. ročníka, ale už teraz je zrejmé, že darcov je viac, a preto sme požiadali PMD v Ríme o pridelenie ďalších seminárov. Mali by to byť kňazské semináre v Kongu, Čade a Togu.

Ako podpora funguje prostredníctvom adopcie na diaľku? Čo sa stane s príspevkom darcu, ak sa seminarista rozhodne nedokončiť štúdium alebo nebude vysvätený?  
Príspevok na jedného študenta je 600 eur ročne. Väčšina darcov uhradí túto sumu vždy na začiatku nového akademického roka po tom, ako nám rektori seminárov oznámia, ktorí bohoslovci vo formácii pokračujú a ktorí zo seminára odišli.

Ak niektorí dobrodinci uhradia ročný príspevok, skôr než dostanú od nás túto informáciu, a ich seminarista do ďalšieho ročníka nenastúpil, môžu požiadať o vrátenie peňazí alebo si môžu adoptovať nového seminaristu.

Ak darcovia zaplatili vopred celý príspevok na formáciu (2 400 eur) a ich seminarista napríklad po dvoch rokoch formáciu ukončí, dohodneme sa s nimi na ďalšom postupe. Môžu takisto požiadať o vrátenie zvyšnej časti alebo si adoptovať ďalšieho seminaristu.

Takýchto prípadov však bolo zatiaľ veľmi málo.

Ako koordinátorka projektu sa stretávate s reakciami ľudí na obidvoch stranách – slovenských darcov i obdarovaných seminaristov. Mohli by ste sa podeliť o niektoré pekné zážitky?  
Áno, silných zážitkov je veľmi veľa. Spomínam si napríklad na manželov zo stredného Slovenska, ktorým bol pridelený seminarista Daniel z Beninu a neskôr počas ich vzájomnej korešpondencie sa ukázalo, že majú syna Daniela, ktorý študuje v seminári na Slovensku. A tak majú v rodine dvoch synov Danielov – seminaristov – jedného vlastného na Slovensku a jedného duchovného v Benine.

Pani Katarína z východného Slovenska si pred dvomi rokmi adoptovala seminaristu Armela z Beninu a od uplynulého akademického roku 2018/2019 podporuje finančne i duchovne ďalších desať bohoslovcov z Kamerunu.

Keď nám telefonicky oznamovala svoj úmysel podporiť naraz desiatich nových seminaristov, v prvej chvíli sme mali dojem, že sme zle počuli, a preto nám musela svoj zámer zopakovať. Mimochodom, medzi novými darcami, ktorí čakajú na pridelenie seminaristu, je pani Mária zo stredného Slovenska, ktorá chce takisto podporovať 10 bohoslovcov naraz. Tentoraz sme sa však už ani nečudovali.

Ako sa zapojiť

Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie bohoslovca na diaľku v seminári v Benine, kde sa začína na kňazstvo pripravovať 30 nových bohoslovcov. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá.

Adopcia zahŕňa modlitbu za konkrétneho prideleného seminaristu a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok. Podpora pokrýva náklady na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári.

Možná je podpora celého štúdia v trvaní štyroch rokov až do kňazskej vysviacky.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese: info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle: 02/529 64 916.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.misijnediela.sk.