V novej farnosti sme našli živú vieru

Keď sme sa pred takmer desiatimi rokmi s rodinou presťahovali na severnú Moravu, boli sme príjemne prekvapení hĺbkou viery a angažovanosťou veriacich. Túto skúsenosť majú aj slovenskí kňazi z rehole redemptoristov, ktorí vo Frýdku pôsobia.
Katarína Urbanová 17.06.2022
V novej farnosti sme našli živú vieru

Festival s názvom Boží město, ktorý sa konal 13. a 14. mája, hodnotili návštevníci ako „božský“. Na snímke v pozadí je Bazilika Návštevy Panny Márie vo Frýdku. Snímka: Člověk a víra/Josef Cinciala

Redemptoristov si mnohí spájajú skôr s ľudovými misiami. Na pozvanie farností prichádzajú rehoľníci z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa za veriacimi, aby im pomohli duchovne sa obnoviť a načerpať nové impulzy vo viere.

Redemptoristi František Boldy, Peter Kvetan a Jozef Novák starší sú na takzvanej stálej misii vo farnosti Frýdek, ktorá je spojená s pútnickým miestom a správou Baziliky Návštevy Panny Márie.

Česká a slovenská provincia sa spojili začiatkom roka 2017, no kňazi zo Slovenska pôsobili vo Frýdku už od roku 2013. Ako dnes spomína otec František, vtedy bola hádam najväčšia obava z používania češtiny.

Tá sa však veľmi rýchlo rozplynula a už po niekoľkých týždňoch kňazi začali postupne kázať i komunikovať v češtine.

BYŤ VERIACI JE TU VÝZVA

O tom, že pôsobenie slovenských kňazov v tejto farnosti má zmysel a zároveň bude náročné, sa redemptoristi presvedčili hneď na začiatku.

Okrem pravidelných bohoslužieb a spovedania patria do duchovnej správy farnosti aj tri domovy charity, oddelenie pre dlhodobo chorých, hospic a penzión pre seniorov. Do kostolov prichádzajú ľudia z farnosti a okolia, ale aj pútnici.

Služba kňazov preto vyžaduje ustavičné nasadenie – patrí k nej denná spovedná služba, pravidelná novéna k Matke ustavičnej pomoci, adorácie, práca s mládežou, príprava na sviatosti i vyučovanie náboženstva.

Otec František hovorí, že hoci sa farnosť nachádza geograficky veľmi blízko slovenských hraníc, je možné pozorovať isté rozdiely.

„V kostoloch nejde o počty, ale o hĺbku, ľudia vo farnosti nie sú len tradičnými veriacimi. Byť veriaci znamená v Čechách i na Morave výzvu. Okolie človeka dostatočne preverí a veriaci sa pomerne často dostávajú do konfrontácie s inými ľuďmi.“

Pokiaľ je však viera živá, konfrontácie nielenže ustoja, ale stanú sa aj aktívnymi svedkami. Všetci traja kňazi sa zhodujú v tom, že stretávajú veľa hľadajúcich, ktorí často potrebujú rozhovor alebo radu. Otec František zároveň patrí k misionárom milosrdenstva. 

ROZMANITOSŤ KULTÚR

Otec Peter vyzdvihuje rôznorodosť, ktorá v regióne dominuje vďaka vplyvu rôznych kultúr a národností. Hlavne v 20. storočí prichádzalo veľa ľudí za prácou do baní a veľkých závodov do Ostravy.

Často si tam potom zakladali rodiny a prinášali svoje zvyky. Keď sa rozprávame o  tom, či má výhodu pôsobiť na pútnickom mieste, otec František súhlasí.

„Veľa turistov prichádza zo zvedavosti a v rámci aktivity Moravsko-sliezskeho kraja patrí frýdecká bazilika medzi otvorené kostoly, je možné tu využiť služby sprievodcov a dozvedieť sa niečo nové.“ Vysvetľuje, že sprievodcovia sú z radov veriacich vo farnosti a majú bohaté znalosti.

AKTÍVNE SPOLOČENSTVÁ

Angažovanosť laikov vo farnosti Frýdek, ktorá má približne 56-tisíc obyvateľov, je pomerne vysoká – pôsobí tam 20 rôznych spoločenstiev. Fungovať dokázali aj v režime rôznych obmedzení a zákazov spojených s pandémiou.

Veriaci hľadajú živé spoločenstvá a kňazi vnímajú svoju úlohu skôr ako podpornú, s cieľom prehĺbiť tieto aktivity. Aj výzva pápeža Františka na synodu a diskusiu o jednotlivých témach padla vo Frýdku na úrodnú pôdu, nebolo potrebné nabádať na aktivitu, čo je vo farnostiach skôr vzácnosťou.

„Tunajší veriaci sú zvyknutí diskutovať a hľadať. Frýdek mal v rámci Ostravsko-opavskej diecézy, do ktorej patrí, najviac synodálnych skupiniek,“ hovorí otec Peter.

Keďže je v Čechách a na Morave veľmi málo povolaní, je pôsobenie slovenských kňazov vítanou pomocou a  momentálne nemá časové obmedzenie. Predstavení provincie rozhodujú o potrebách činnosti na jednotlivých miestach.