Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu

Deti na Madagaskare majú jeden sen. Všetky sa chcú učiť! Realita je krutá, podmienky, v ktorých žijú, im to vždy neumožňujú. No žiaci bez ohľadu na okolnosti hltajú vedomosti, aby si zaistili lepší život. Vďaka misionárom a podpore dobrodincov zo Slovenska sa tento sen pomaly stáva skutočnosťou. Hoci často pracujeme vo veľmi ťažkých podmienkach, nikto z nás sa nevzdáva. Mnohé deti majú k dispozícii len rohožku, na ktorej sedia, a tabuľku s kriedou. Aj takto vyzerá základná škola na Madagaskare.
Marek Ochlak, OMI 12.08.2020
Vedomosti hltajú, hoci im škvŕka v bruchu

Poľskému oblátovi Markovi Ochlakovi (druhý sprava) mimoriadne záleží na vzdelávaní detí v misii Befasy, kde pôsobí. Snímka: archív autora

Napriek tomu, že Madagaskar je očarujúci, pre miestnych obyvateľov Malgašov, ako aj iné kmene obývajúce ostrov až taký láskavý nie je. Nemajú prístup k elektrine ani k tečúcej vode. Naša misia v Befasy leží štyri hodiny cesty púšťou. Prebrodiť treba širokú rieku Kabatomena, ktorá je pre vysokú hladinu vody štyri mesiace v roku nepriechodná.

V našej základnej a strednej škole pomáhame takmer 300 deťom s platením školného aj s nákupom školských pomôcok i potrieb do školskej jedálne, ktorá ich každý deň sýti.

Otvorili sme aj novú školu v neďalekej dedine Misokitsy, kde už máme vyše 70 detí. Aj tam sa snažíme deťom zabezpečiť aspoň jedno teplé jedlo na deň.

Už od roku 2015 sužuje našu oblasť sucho. Tento rok pršalo vlastne iba dva týždne.

V rokoch 2018 a 2019 prepadávali ľudí ozbrojení banditi nazývaní dahalo. Zvyčajne kradli býky, ale aj zabíjali ľudí, keď sa bránili.

Miestni obyvatelia sú chudobní, takmer polovica z nich si nedokáže zadovážiť dostatok jedla. Zo strany štátu nemajú takmer nijakú pomoc. Od januára vládne v krajine obrovská potravinová kríza. Na otázku, čo ste ráno jedli, deti odpovedajú: Vypil som horúcu vodu s bylinkami. A na obed? Kúsok manioku rozpusteného vo vode. A na večeru? Večer idem spať skôr, aby som zabudol na hlad.

Situácia v školách v čase pandémie


Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla celý svet, zavrela školy na Madagaskare od 23. marca 2020. Od 5. júla 2020 sa mohli vrátiť do škôl tí žiaci, ktorí končili niektorý zo vzdelávacích stupňov. Toto opatrenie však bolo po siedmich dňoch prehodnotené a v dôsledku veľkého nárastu nakazených sa brány škôl, kostoly či verejné miesta opätovne úplne uzavreli.

Naši učitelia prichádzajú teraz každý deň do školy, aby ju vyčistili a postarali sa o zeleň v jej areáli. Sadia stromy, najmä ovocné. Starajú sa aj o školské záhrady. Terén je pomerne veľký, preto si vyžaduje starostlivosť. Našťastie máme vlastnú studňu, ktorá nám pomáha starať sa o rastliny v tejto polopúštnej oblasti.

Naplánovali sme aj vzdelávacie a počítačové školenia pre všetkých učiteľov. Snažíme sa takto zaistiť budúcnosť našej školy, aby to bolo v prospech detí aj učiteľov. Školský rok, ktorý sa zvyčajne končí 30. júna, sa v tomto roku predĺžil.

Ešte stále nevieme, ako to bude so záverečnými skúškami či hodnotením žiakov. Hovorí sa, že všetci žiaci majú postúpiť do ďalšieho ročníka bez známok, musíme však počkať na rozhodnutie štátu, než v tejto veci urobíme náležité rozhodnutia.

Súkromné a cirkevné školy sú na Madagaskare najviac ukrivdené, pretože štát neposkytuje dotácie na pomoc, no napriek tomu majú najväčší počet žiakov. Počas pandémie rodičia neplatili školné, ale učitelia museli dostávať mesačnú odmenu, preto máme problémy s jej vyplácaním.

Chceme sa poďakovať darcom zo Slovenska za finančnú podporu, ktorá nám prostredníctvom podpory našej školy veľmi pomáha pri zlepšovaní situácie detí. Vaše zaangažovanie je veľmi dôležité pre budúcnosť a zvýšenie počtu detí navštevujúcich školu v našom regióne.

Malá nemocnica

Ďalším dielom v našej misii je malá nemocnica. Už od začiatku našej prítomnosti v Befasy sme videli potrebu takéhoto zariadenia, keďže lekárska starostlivosť na Madagaskare je biedna.

V dištrikte Befasy každý rok zomrie pri pôrode takmer 300 žien alebo detí. Najčastejšou príčinou úmrtí je neprofesionalita pôrodných asistentiek, nesprávny prístup tradičných pôrodných asistentiek, nedostatok hygieny a popôrodné komplikácie. A popritom ešte aj smrteľná malária, ktorá decimuje miestne obyvateľstvo.

COVID-19 bol spočiatku pod kontrolou. V súčasnosti sa päť z 22 madagaskarských regiónov radí medzi mimoriadne postihnuté a situácia sa ustavične zhoršuje.

Našťastie, môžeme povedať, že sme aj naďalej pod ochranou Božej prozreteľnosti, pretože ak sa pozeráme na situáciu rodín v našom regióne, COVID-19 sa v našej oblasti nerozšíril spôsobom, ktorý by ohrozoval väčšinu ľudí. Keby to tak bolo, väčšina obyvateľov by už medzi nami nebola. V našej nemocnici pomáhame, ako vieme, rozdávame rúška, gély a robíme formáciu pre školákov v našom mestečku a v okolí.

Ako pomôcť

Občianske združenie Amazi podporuje vzdelanie v Rwande, na Pobreží Slonoviny a Madagaskare. Projekty združenia môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK34 5600 0000 0071 9417 5002, variabilný symbol 202007. Do poznámky uveďte heslo MADA.
Adresa majiteľa účtu: Amazi, Sološnická 20, 841 04 Bratislava, info@amazi.sk, 0915641387. Ďakujeme za vašu podporu!