Venujme na Vianoce darček naviac

Príprava darčekov na Vianoce má na Slovensku rôzne podoby. Niektorí nakupujú už v októbri, aby nemuseli prežívať nával ľudí pred sviatkami. Iní kupujú až tesne pred Štedrým dňom alebo aj potom, pretože sú akciové zľavy.
Ivan Kňaze 04.12.2018
Venujme na Vianoce darček naviac

Z príspevkov vianočnej kampane Darček naviac podporia Pápežské misijné diela na Slovensku aj Centrum sv. Antona v Nyanze (Rwanda). Snímka: archív Vlastimila Chovanca RCJ

Poznám rodičov, ktorí pripravia pre deti po jednom darčeku pod stromček a poprosia aj starých rodičov a iných známych, aby deťom nič nekupovali. Majú na to svoj výchovný dôvod a chcú ochrániť svoje deti pred záplavou darčekov.

Dávať a prijímať dary je krásne. Tešiť sa z darovania a prijatia darčekov nie je samozrejmé. „Načo si mi to kupoval?“ zahlásila istá žena po tom, ako našla pod vianočným stromčekom bežky.

Až po polnočnej svätej omši prišla k svojmu manželovi a radostne poďakovala za darček. Darček nie je len vec, je v ňom vyjadrená láska darcu.

Keď sme vyrástli, naši rodičia zahlásili pred Vianocami, že už sme veľkí a pod stromčekom veľa toho nebude. V tie Vianoce bolo pod stromčekom päťkrát toľko darčekov ako inokedy. Keďže sme sa aj my deti stali darcami.

Všetci vieme, že dostávať darčeky je radosť. Rozdávať dary nás teší oveľa viac. O to viac, keď obdarúvame ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc.

Vďaka celosvetovej spolupráci Pápežských misijných diel vieme, že naše dary pomáhajú tam, kde je to potrebné. Prinášajú ľuďom dlhodobý rozvoj, sebestačnosť a nádej, ktorá spolu s vierou a láskou dáva našim darom zmysel.

Pripravme tento rok jeden darček naviac pre deti v Afrike. Vaše príspevky budú poukázané na Pápežské misijné dielo detí, ktoré pomáha deťom v misijných krajinách. Pomôžte deťom prežiť radostnejšie Vianoce a získať viac nádeje počas celého nového roka 2019.

AKO POMÔCŤ

Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú dve centrá, ktoré sa starajú o deti ulice v Rwande, a dve školy pre chudobné deti v Ugande. Na ich činnosť môžete prispieť finančným darom v rámci kampane Darček naviac. Letáčik nájdete v poštovej schránke, na www.misijnediela.sk či v niektorých periodikách.

Svoje vianočné darčeky pošlite do 31. decembra 2018 na číslo účtu: IBAN SK88 0900 0000 0051 4976 4503. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. Adresa majiteľa účtu: Pápežské misijné diela, P. O. Box 74, Lazaretská 32, 814 99 Bratislava. Kontakt: 02/52964 916, info@misijnediela.sk.