Viera prežíva aj medzi troskami

Vojna v Sýrii už síce utíchla, no zanechala za sebou spúšť a škody na celé generácie. Táto smutná realita sa od prvej chvíle, ako sme prekročili hranice krajiny, nedala ignorovať. Cez vstupné kontroly sme bez väčších ťažkostí prechádzali len vďaka tomu, že sme sa odvolali na pozvanie miestneho apoštolského nuncia.
Miroslav Dzurech 19.05.2023
Viera prežíva aj medzi troskami

V zrekonštruovanej škole Al Riaya tvoria 90 percent žiakov kresťanské deti. Snímka: Miroslav Dzurech/ACN

Kresťania v  Sýrii to nemajú jednoduché. Diktátorský režim krajinu izoloval a takmer všetkých obyvateľov sužuje chudoba. Okolité arabské krajiny pomáhajú prevažne moslimom a kresťania sú odkázaní na pomoc Západu. Moslimovia i kresťania však spolunažívajú v mieri.

Obe náboženstvá majú v krajine hlboké korene a vzájomne sa rešpektujú. Konflikty vyvolávajú len radikálne skupiny. Kresťanské štvrte a kostoly sa však po skončení vojny opravujú pomalšie ako tie moslimské a kresťania, ktorí utiekli, nemajú veľkú motiváciu vrátiť sa tam, kde tvoria chudobnejšiu menšinu.

CENTRUM NÁDEJE

Trištvrte hodiny sme prechádzali autom pomedzi ruiny Damasku. Aj v tomto dvojmiliónovom meste funguje elektrina iba dve hodiny denne. Mnoho ľudí žije v nedôstojných podmienkach, v chlade a poškodených, plesnivejúcich budovách. Väčšina ľudí si zarába prácou v malých obchodoch alebo v službách.

Ide najmä o opravu áut, čistenie odevov či varenie pre miestne podniky. No aj na založenie služby či obchodu je potrebná finančná pomoc. Nadácia ACN ju poskytuje v spolupráci s dobročinnou kresťanskou organizáciou Hope Centre.

Ľudia sú ňou zaviazaní iba dočasne, aby si udržali motiváciu. Po dvoch či troch rokoch im bude mesačná splátka (asi 0,50 USD) odpustená a zvyšok peňazí dostanú darom, aby mohli pokračovať v zabezpečovaní živobytia.

Mladí ľudia nemajú v Sýrii mnoho príležitostí na zamestnanie a svoju budúcnosť si predstavujú za hranicami. Na druhej strane nechcú opustiť svojich rodičov a starých rodičov, ktorí sú často odkázaní na ich pomoc.

Nevládnych a chorých navštevujú aj kňazi a rehoľníčky, ako napríklad sestry z Kongregácie Božej Matky od lásky Dobrého pastiera, ktorej pomáhame odpovedať na životné potreby miestnych ľudí.

Dve sestry, ktorým pomáha 70 laikov, poskytujú psychologickú pomoc pre páry, jednotlivcov i rodiny, zabezpečujú potravu pre chudobných a organizujú katechézy či tábory pre deti.

Rodiny, ktoré sme navštívili, boli živým svedectvom o ťažkých následkoch vojny, ale i o obetavej láske sestier, ktoré im okrem materiálnej pomoci prinášajú nádej, ale aj povzbudenie.

Snímka: Miroslav Dzurech/ACN

DETI V OHROZENÍ

Navštívili sme aj katolícku školu Al Riaya, ktorú spravujú Milosrdné sestry sv. Jeanne-Antide Thouretovej. Vo vojne bola úplne zničená, no v roku 2021 sa ju podarilo zrekonštruovať a dnes ju navštevuje 1 450 žiakov.

Najchudobnejším deťom pomáha ACN s nákladmi na štúdium, inak by nebolo možné, aby sa vzdelávali. Ešte ťažšie to majú rodiny, v ktorých sa rodičia o svoje deti nemôžu starať vôbec.

Buď preto, že nemajú zdroje na ich výživu, alebo preto, že kvôli zabezpečeniu musia pracovať od rána do noci a nedokážu sa deťom venovať. Tieto deti žijú a vzdelávajú sa v špeciálnom zariadení, škôlke svätého Jozefa a na víkend môžu ísť späť k svojim rodičom.

Tí sa zatiaľ snažia s námahou opäť pre ne vybudovať zázemie. Sýriu ešte čaká mnoho práce. Potrebné je pomáhať s opravami domov, budov a kostolov, podporovať zdravotnícke zariadenia, zabezpečovať aj najzákladnejšie potreby ako lieky a potravinové balíčky.

Kňazi a rehoľníčky v Sýrii popritom všetkom myslia aj na duchovné a psychologické potreby ľudí a slúžia im zo všetkých síl. Teším sa na ďalšiu návštevu krajiny, ktorá je živým svedectvom o odhodlaní a sile viery človeka prežívajúcej aj medzi troskami.