Renata Trungelová 27.09.2019

Na farskom dni sa rozlúčili s letom

S cieľom spoznať sa navzájom a byť jednoducho spolu sa vo farnosti Levice–Rybníky uskutočnil 1. septembra farský deň. 
Na farskom dni sa rozlúčili s letom
Vladimír Klimek 27.09.2019

Gymnázium má novú kaplnku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku má od septembra novú školskú kaplnku zasvätenú Duchu Svätému. 
Gymnázium má novú kaplnku
Anton Pristaš 27.09.2019

Farnosť Kráľovnej rodiny má 20 rokov

V jedinej mestskej časti v Bratislave-Novom Meste žilo začiatkom 90. rokov minulého storočia približne 20 000 obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania. V tom čase bez vlastnej farnosti a rímskokatolíckeho kostola.
Farnosť Kráľovnej rodiny má 20 rokov
Štefan Fábry 26.09.2019

Chválospevy sú nádherné modlitby

Chválospev (gréc. hymnos) je lyrický žáner, druh ódy. Dodnes má charakter velebenia, chvály. Básnici v nej vždy vyjadrovali krásu, dobro, ušľachtilosť, vznešené myšlienky. Hymna je žánrom vysokého štýlu. Autor oslavuje a velebí objekt, ktorý je sám osebe zárukou duchovnej hodnoty. 
Chválospevy sú nádherné modlitby
Zuzana Artimová 26.09.2019

Ján Janok bol človek dobrý ako chlieb s maslom

Koncom augusta mi prišla esemeska, že páter Ján Janok CSsR zomrel. V tej chvíli som sa pozrela na kríž a pomodlila som sa, aby ho Pán Ježiš prijal do svojej večnej slávy. Mimovoľne som sa pritom usmievala. Páter sa totiž na svoje narodenie pre nebo tešil.
Ján Janok bol človek dobrý ako chlieb s maslom