Prečo nie sme vypočutí?

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období - A
Igor Hanko 12.08.2020
Prečo nie sme vypočutí?

Ježiš odišiel. Takouto drobnou poznámkou nás evanjelista hneď na začiatku rozprávania odkazuje na predchádzajúce riadky, ktoré spomínajú zástupy prichádzajúce za Ježišom. Mnohí z týchto ľudí boli uzdravení.

Ako poslední za ním prišli farizeji z Jeruzalema. Ale z ich povrchnej viery bol sklamaný. Keď sa im snažil otvoriť oči, tvárili sa pohoršene. Hneď nato Galileu opustil a zamieril na sever od Izraela. Nedostatok viery Izraelových synov ho viedol preč z domáceho kraja. No práve v cudzine viera vedie pohanskú ženu k tomu, aby sa stretla s Ježišom.

Evanjelista Matúš - na rozdiel od Marka - opisuje túto príhodu oveľa podrobnejšie, ale zároveň aj expresívnejšie. V prvej etape žena z diaľky na Krista kričí. Pravdepodobne už vyskúšala všetko, aby pomohla posadnutej dcére. Chýrny židovský liečiteľ sa pre ňu stáva novou šancou na pomoc pre dcéru.

Na ženinu žiadosť by mali odpovedať aspoň učeníci, pretože ich poslaním bude šíriť evanjelium do celého sveta. Oni sa však snažia Kanaánčanku odohnať. Z ich postoja cítiť silné predsudky k cudzincom, i keď sú sami mimo svojej vlasti.

Keď nik nereaguje, žena zmení taktiku. Padne na kolená a prosí o pomoc. Ježišove slová nás šokujú. Mohli by sme ich voľne parafrázovať i takto: „Ty ma nepoznáš. Chceš iba zázrak. Ja sa musím starať predovšetkým o svojich učeníkov, aby sa moja misia naplnila.“

A žena odpovie: „Máš pravdu, Pane, som ako ten psík, prídem k tebe, iba keď niečo potrebujem. Ale, prosím ťa, urob niečo.“ Ježišova tvár sa vtedy rozjasní a povie: „Žena, veľká je tvoja viera“.

Evanjelista Matúš dáva takýmto spôsobom lekciu celej svojej komunite, ktorá bola presvedčená, že Mesiáš a spása sú iba pre Židov. Nechápali Izaiášove slová: „Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“ Kanaánska žena, ktorá zastupuje stáročného nepriateľa Izraelitov, prichádza k viere, ku ktorej sa ešte židovské autority nedopracovali.

Lebo i tvrdé odmietnutie, ktoré volá po pravde, môže byť pre človeka pomocou na ceste viery. Veď nie každý, kto nás chváli, nám skutočne praje dobro.